RCC 12.10.2020

קו טיפולי ראשון חדש בממאירות Clear Cell Renal Cell Carcinoma: ניבולומאב וקבוזנטיניב

מחקר הפאזה 3, CheckMate 9ER מדגים כי ניבולומאב וקבוזנטיניב מובילות לשרידות ללא התקדמות מחלה, שרידות כוללת ושיעור תגובה אובייקטיבית טובים מאשר סוניטיניב בחולים עם clear cell renal cell carcinoma מתקדמת

נתונים שהוצגו במסגרת כנס ה-ESMO הוירטואלי של שנת 2020 הראו כי ניבולומאב וקבוזנטיניב מובילות לשרידות ושיעורי תגובה משופרים עם פרופיל בטיחות מספק. נתונים אלו תומכים בשימוש בניבולומאב וקבוזנטיניב כטיפול קו ראשון בחולים עם clear cell renal cell carcinomaי(RCC) מתקדמת.

בכנס הוצגו תוצאותיו של מחקר הפאזה 3, CheckMate 9ER אשר השווה בין ניבולומאב וקבוזנטיניב לסוניטיניב כטיפול קו ראשון ב- clear cell renal cell carcinoma מתקדמת. הרציונל לביצוע המחקר היה העובדה כי ניבולומאב המעכבת נקודות בקרה חיסונית וקבוזנטיניב המעכבת טירוזין קינאז הניתנות כמונותרפיה הינן בעלות יעילות ופרופיל בטיחות מספק ב-RCC מתקדמת. לאור זאת, החוקרים שיערו כי התכונות האימונומודולטוריות של קבוזנטיניב יכולות לסתור את דיכוי מערכת החיסון הנגרם על ידי הגידול.

במסגרת מחקר ה-CheckMate 9ER, המשתתפים רובדו על פי סיכון ה-IMDC שלהם, סטטוס ביטוי PD-L1 ואזור גאוגרפי. המשתתפים חולקו ביחס של 1:1 לקבל מנת ניבולומאב תוך ורידית במינון 240 מ"ג כל שבועיים יחד עם קבוזנטיניב 40 מ"ג פומית פעם ביום או סוניטיניב 50 מ"ג במהלך 4 שבועות במחזור טיפול של 6 שבועות. הטיפול ניתן עד התקדמות מחלה או התפתחות רעילות בלתי נסבלת עם משך טיפול מקסימלי של שנתיים.

התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא התקדמות  מחלה אשר הוערכה על ידי ועדת ביקורת סמויה לטיפול. תוצאים משניים כללו שרידות כוללת, שיעור תגובה אובייקטיבית ובטיחות.

מבין 651 החולים שהשתתפו במחקר, 22.6% היו עם סיכון IMDC נמוך, 57.6% עם סיכון בינוני ו-19.7% עם סיכון גבוה. ביטוי PD-L1 השווה או גדול מ-1% הודגם ב-24.9% מהמשתתפים.

לאחר זמן מעקב חציוני של 18.1 חודשים וזמן מעקב מינימלי של 10.6 חודשים המחקר השיג את תוצאי היעילות שהוגדרו.

משלב הטיפול של ניבולומאב וקבוזנטיניב הכפיל שרידות ללא התקדמות מחלה לעומת סוניטיניב עם חציון משך שרידות ללא התקדמות מחלה של 16.6 חודשים לעומת 8.3 חודשים בלבד (יחס סיכונים: 0.51; רווח בר-סמך 95%: 0.41-0.64, p<0.0001). בנוסף, שרידות כוללת השתפרה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הטיפול המשולב לעומת קבוצת המונותרפיה (יחס סיכונים 0.60; רווח בר-סמך 98.89% ;0.40-0.89; p=0.0010), חציון ההישרדות לא הושג באף זרוע.

שיעור התגובה האובייקטיבית היה 55.7% בקבוצת הטיפול המשולב לעומת 27.1% בלבד בקבוצת הסוניטיניב (p<0.0001). משך התגובה החציוני היה 20.2 חודשים בקבוצת הטיפול המשולב לעומת 11.5 חודשים בלבד בקבוצת המונותרפיה. כמו כן, 8.0% מהמטופלים שקיבלו ניבולומאב וקבוזנטיניב השיגו תגובה מלאה בעוד ששיעור זה היה 4.6% בלבד בקבוצת הסוניטיניב.

תוצאים משופרים אלו נצפו גם בחלוקה לתת קבוצות לפי סיכון IMDC וסטטוס ביטוי PD-L1.

תופעות לוואי מכל חומרה התרחשו ב-96.6% מהחולים שקיבלו טיפול משולב וב-93.1% מהחולים שקיבלו מונותרפיה. שיעור תופעות הלוואי מדרגה 3 ומעלה הקשורות בטיפול היה 60.6% בקבוצת הטיפול המשולב ו-50.9% בקבוצת המונותרפיה. מקרה מוות אחד הקשור בטיפול התרחש בקבוצת הטיפול המשולב בעוד ששני מקרי מוות הקשורים בטיפול התרחשו בקבוצת הסוניטיניב. תוצאים הקשורים לאיכות חיים הקשורה בבריאות היו עדיפים בקבוצת הטיפול המשולב.

החוקרים מסכמים כי ניבולומאב וקבוזנטיניב מובילות לשרידות ללא התקדמות מחלה, שרידות כוללת ושיעור תגובה אובייקטיבית עדיפות על פני סוניטיניב כטיפול קו ראשון ב-clear cell renal cell carcinoma מתקדמת.

לאור ממצאים אלה ופרופיל הבטיחות המספק ניבולומאב וקבוזנטיניב יכולות להפוך לאופציה טיפולית חדשה בטיפול קו ראשון באוכלוסיית חולים זו.

המחקר מומן ע"י חברת Bristol-Myers Squibb Companyי(Princeton, יNJ) ONO Pharmaceutical Company Ltd. (Osaka, Japan). וע"י חברת Exelixis Inc.י(Alameda, CA).

מקור:

https://www.esmo.org/oncology-news/the-combination-of-nivolumab-and-cabozantinib-provides-a-new-first-line-treatment-option-in-advanced-clear-cell-rcc

המידע מוגש בחסות חברת מדיסון

נושאים קשורים:  RCC,  ניבולומאב,  קבוזנטיניב,  clear cell renal cell carcinoma,  מחקרים,  סוניטיניב,  סרטן כליה,  שרידות ללא התקדמות מחלה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך