מלנומה 18.10.2020

סיכון למלנומה במטופלים שקיבלו טיפול ביולוגי למחלות דלקתיות נפוצות

מטה-אנליזה מראה כי העדויות הקיימות כיום לא שוללות את החשש בנוגע לסיכון מוגבר למלנומה תחת טיפולים ביולוגיים

טיפולים ביולוגיים נמצאים בשימוש נרחב כאימונומודולטורים. קיים חשש שטיפולים ביולוגיים לטווח ארוך לטיפול במחלות דלקתיות מתווכות-חיסון (בעיקר inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis ופסוריאזיס) טומנים בחובם סיכון מוגבר למלנומה, בהשוואה לטיפול סיסטמי קונבנציונלי.

מטרת מטה-אנליזה זו היתה לבחון האם טיפול ביולוגי ב-IBD,יRA או פסוריאזיס, מקושר לסיכון מוגבר למלנומה בהשוואה לטיפול סיסטמי קונבנציונלי.

החוקרים חיפשו במאגרים Embase,יMEDLINE ו-Cochrane Central Register of Controlled Trials) CENTRAL) מאמרים אשר פורסמו בין התאריכים 1 בינואר 1995 ל-7 בפברואר 2019 ועסקו במחקרים מתאימים.

המטה-אנליזה כללה מחקרים קליניים אקראיים, מחקרי עוקבה ומחקרי מקרה-ביקורת אשר כימתו את הסיכון למלנומה בקרב חולים עם IBD,יRA ופסוריאזיס שקיבלו טיפול ביולוגי, בהשוואה לחולים שקיבלו טיפול סיסטמי קונבנציונלי.

שני סוקרים עצמאיים חילצו נתונים ותוצאים עיקריים מהמחקרים. מדדי סיכון ספציפיים למחקר אוחדו ובוצעה מטה-אנליזה באמצעות מודל אפקטים קבועים אקראיים. הטרוגניות הוערכה באמצעות סטטיסטי I2.

שבעה מחקרי עוקבה שכללו סך של 34,029 מטופלים שקיבלו טיפול ביולוגי ו-135,370 מטופלים שקיבלו טיפול סיסטמי קונבנציונלי נכללו במטה-אנליזה.

בהשוואה לטיפול סיסטמי קונבנציונלי, נמצא קשר חיובי בין טיפול ביולוגי למלנומה במטופלים עם IBD (סיכון יחסי מאוחד 1.20; רווח בר-סמך 95%, 0.60-2.40), rheumatoid arthritis (סיכון יחסי מאוחד 1.20; רווח בר-סמך 95%, 0.83-1.74), או פסוריאזיס (יחס סיכונים 1.57; רווח בר-סמך 95%, 0.61-4.09), אך ההבדלים לא היו מובהקים סטטיסטית. תיקון לגורמי סיכון אחרים נעדר מרוב המחקרים.

החוקרים הסיקו כי על סמך העדויות הקיימות, לא ניתן לשלול ממצאים שמעידים על סיכון מוגבר בעל חשיבות קלינית להתפתחות מלנומה בקרב חולים במחלות דלקתיות נפוצות שמקבלים טיפול ביולוגי. עם זאת, יש צורך במחקרים נוספים עם מספר רב של נבדקים ותיקון לגורמי סיכון עיקריים על מנת לפתור את שאלת הבטיחות לטווח-ארוך של טיפול ביולוגי.

מקור:

Shamarke Esse et. al (2020) JAMA Dermatol. doi:10.1001/jamadermatol.2020.1300

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול ביולוגי,  טיפול סיסטמי קונבנציונלי,  מחלות דלקתיות מתווכות-חיסון,  מלנומה
תגובות