טרשת נפוצה 22.10.2020

השפעת נכסים חברתיים על מטופלים עם טרשת נפוצה

המחקר נמצא כי לנכסים חברתיים ולתמיכה חברתית יש השפעה חיובית על בריאותם ועל איכות חייהם של חולי טרשת נפוצה

מטרת החוקרים היתה להעריך את הקשר בין נכסים חברתיים לבין ההשפעה הפיזית והפסיכולוגית של טרשת נפוצה. החוקרים ביצעו מחקר חתך בקרב אנשים עם טרשת נפוצה, בבית החולים המלכותי בלונדון, בריטניה.

המשתתפים השלימו שאלון שכלל את ה- MSIS‐29י(Multiple Sclerosis Impact Scale‐29), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), את ה-EDSS) Expanded disability scale score) מדיווח עצמי ואת שאלון הנכסים החברתיים. האחרון העריך את מערכות היחסים האישיות, רשתות התמיכה החברתיות, מידת המעורבות האזרחית ואת נורמות האמון ושיתוף הפעולה של הנבדקים.

החוקרים בחנו את מתאם טאו של קנדל על מנת למדוד את הקורלציה בין נכסים חברתיים והציונים ב-MSIS-29. בנוסף, ביצעו רגרסיות לינאריות רבות משתנים, על מנת למצוא את מודל ניבוי התוצאים הטוב ביותר.

החוקרים הכלילו במחקר 236 חולי טרשת נפוצה, שגילם החציוני 43.5 (טווח בין רבעוני 35-52). מתוכם 168 היו נשים (71.2%) ול-180 (76.3%) היתה טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית. החוקרים מצאו כי ציון ה-MSIS-29 החציוני היה 23.7 (טוו בין רבעוני 8.8-57.5) בסרגל הפיזי ו-38.9 (טווח בין רבעוני 16.7-55.6) בסרגל הפסיכולוגי. זאת ועוד, הציונים הכוללים בשאלון הנכסים החברתיים היו במתאם משמעותי לציונים הפיזיים (τb=‐0.09, p=0.02) והפסיכולוגיים (τb=‐0.23, p<0.001) במבחן ה-MSIS-29.

לאחר התאמה למשתנים מתערבים אפשריים, נמצא כי תחום "מערכות היחסים האישיות" משפיע באופן משמעותי על ציוני ה-MSIS-29 הפיזיים (β=‐2.70, SE=1.34; p=0.045). בנוסף, סך הנכסים החברתיים (β=‐1.08, SE=0.33; p=0.001), תחום מערכות היחסים האישיות (β=‐2.60, SE=1.20; p=0.031) ותחום האמון ונורמות שיתוף הפעולה (β=‐1.40, SE=0.61; p=0.024), היו בעלי השפעה משמעותית על ציוני ה-MSIS-29 הפסיכולוגיים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רמות גבוהות יותר של נכסים חברתיים קשורות להשפעות פיזיות ופסיכולוגיות קטנות יותר של טרשת נפוצה.

החוקרים סבורים כי הראיות בנוגע לנכסים חברתיים וההשפעות שלהם על טרשת נפוצה צריכות לבוא לידי ביטוי בהתערבויות שיעוצבו על מנת לשפר את בריאותם ואיכות חייהם של החולים.

מקור: 

Reyes, S. et al. (2020). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13244

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  נכסים חברתיים,  תמיכה חברתית
תגובות