עדכונים בפסוריאזיס בחסות חברת Lilly 26.10.2020

היעילות והבטיחות של איקסקיזומאב לטיפול בפסוריאזיס בינונית-קשה של הגניטליה

החוקרים במחקר מבוקר זה מצאו כי איקסקיזומאב עליונה על פני אינבו בטיפול בפסוריאזיס בינונית קשה של הגניטליה ופרופיל הבטיחות של התרופה דומה לפרופיל שנמצא במחקרים קודמים

פסוריאזיס של הגניטליה (GenPs) הינה מחלה נפוצה, מגבילה וקשה לניהול. עם זאת, נעשו מעט מחקרים התערבותיים ומבוקרים ב-GenPs. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את היעילות של איקסקיזומאב לעומת טיפול אינבו באנשים עם GenPs בינונית-קשה המערבת אחוז אחד או יותר של שטח הגוף (body surface area-BSA).

במחקר השתתפו אנשים עם GenPs בינונית-קשה שהוגדרה על פי ציון sPGA-Gי(static Physician’s Global Assessment of Genitalia) של שלוש או יותר ו-BSA של 1% או יותר. המשתתפים חולקו ביחס של 1:1 לקבל טיפול אינבו (74 משתתפים) או את המינון המומלץ של איקסקיזומאב (75 משתתפים). התוצאים העיקריים כללו את אחוז המטופלים שהשיגו ציון sPGA-G של אפס או אחת, sPGA כולל, הערכה של רכיב 2 בשאלון GenPs-SQFי(GenPs Sexual Frequency Questionnaire) ושיפור של שלוש נקודות ומעלה מתחילת המחקר בסולם גרד הקשור ב-GenPs.

החוקרים מצאו כי בשבוע 12, איקסקיזומאב הראתה עליונות על פני טיפול אינבו עבור sPGA-S של אפס או אחת (73% לעומת 8%, p<0.001),יsPGA כללי של אפס או אחת (73% לעומת 3%, p<0.001). ציון רכיב 2 בשאלון GenPs-SQF השווה לאפס או אחת (78% לעומת 21%, p<0.001) וגרד בגניטליה (60% לעומת 8%, p<0.001). לא דווחו מקרים של קנדידיאזיס ולא אירעו מקרי תמותה. באחד המטופלים שקיבל אינבו נצפתה תופעת לוואי קשה.

מסקנת החוקרים היא כי איקסקיזומאב מדגימה עליונות על פני אינבו בטיפול ב-GenPs בינונית-קשה עם BSA של 1% או יותר. פרופיל הבטיחות של התרופה  דומה לתוצאות שנצפו במחקרים קודמים.

מקור:

Ryan, C et al. (2018) British Journal of Dermatology. DOI 10.1111/bjd.16736

 

 

 

 

אינדיקציות טאלץ בישראל:

  • ספחת רובדית: טאלץ מיועדת לטיפול בספחת רובדית (פלאק פסוריאזיס) בינונית עד חמורה במבוגרים אשר מתאימים לטיפול סיסטמי (מערכתי).
  • דלקת מפרקים פסוריאטית: טאלץ, לבדו או בשילוב עם מתוטרקסאט, מיועד לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis) פעילה בחולים מבוגרים אשר לא הגיבו במידה מספקת או שאינם יכולים לקבל טיפול בתרופה אחת או יותר מקבוצת התרופות הנקראת DMARD- disease-modifying anti-rheumatic drug.

*למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות.

PP-IX-IL-0257

נושאים קשורים:  עדכונים בפסוריאזיס בחסות חברת Lilly,  פסוריאזיס,  טיפול,  בטיחות,  יעילות,  גניטליה,  איקסקיזומאב