סרטן עור 29.10.2020

האם טיפול ב-Avelumab בטוח, יעיל ומועיל בסרטן תאי מרקל?

עדויות חדשות מניסוי (שלב 2) תומכות ברישומו כטיפול סטנדרטי במחלה

גידול ממאיר של תאי מרקל (MCC) הוא סרטן עור נדיר ואגרסיבי הקשור לסיכון גבוה לפיתוח גרורות. בשנת 2017 avelumabי(anti PD-L1) הפך לטיפול האימונותרפי הראשון בעולם המאושר לחולים עם סרטן תאי מרקל גרורתי (mMCC) על בסיס נתוני מחקר JAVELIN Merkel 200.

במאמר זה פרסמו החוקרים במחקר את נתוני היעילות והבטיחות באנליזה שנעשתה לאחר מעקב ממושך אחר החולים (long term follow up) שטופלו עם avelumab. בנוסף, מדווחים החוקרים על אנליזה אקספלורטורית של סמנים ביולוגיים והקורלציה שלהם לתגובה לטיפול. הדיווח התפרסם בכתב העת Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

בקבוצת הנבדקים שתוארה במאמר זה, טופלו חולי סרטן תאי מרקל גרורתיים אשר מחלתם התקדמה על קו טיפולי אחד ויותר עם כימותרפיה, עם 10 מ"ג/ק"ג avelumabי(BAVENCIO), בעירוי תוך ורידי כל שבועיים. התוצא הראשי במחקר היה שיעור תגובה אובייקטיבית (ORR). תוצאי משנה כללו: משך התגובה, שרידות ללא התקדמות במחלה, שרידות כללית (OS) וניתוח של סמנים ביולוגיים ובטיחותם.

מאמר זה מסכם מעל 44 חודשי מעקב אחר 88 חולים בעוקבה. משך חציון המעקב עמד על 40.8 חודשים (טווח 36.4-49.7 חודשים). ה-ORR היה 33.0% [רווח בר-סמך של 95%: 23.3-43.8] כולל תגובה מלאה ב 11.4% (10 חולים). משך הזמן החציוני של התגובה (DoR) היה 40.5 חודשים [רווח בר-סמך של 95%: 18.0 - הגבול העליון לא הושג]. משך זמן ההישרדות הכוללת החציוני היה 12.6 חודשים [רווח בר-סמך של 95%: 7.5-17.1] ושיעור ההישרדות הכוללת ב-42 חודשים היה 31% [רווח בר-סמך של 95%: 22-41].

מבין השורדים לטווח הארוך (n=22) אשר משך ההישרדות הכוללת שלהם הייתה מעל 36 חודשים, ואשר לגביהם ניתן היה לכמת את רמת הביטוי של PD-L1, ל-81.8% היו גידולים חיוביים ל-PD-L1.

מניתוח סמנים ביולוגיים נוספים נמצא שעומס מוטציות גבוה (TMB) אשר נמדד כ-2 ≥ non-synonymous somatic variants per megabase וביטוי גבוה של histocompatibility complex class I (אשר הוגדרו כגידולים בהם לפחות 30% מהגידול מבטא MHC I) היו קשורים למגמות לשיפור ה-ORR ו-OS.

בהסתכלות על נתוני הבטיחות ארוכת הטווח (מעל 36 חודשי מעקב) - לא דווח על תופעות לוואי חדשות או בלתי צפויות ולא התרחשו מקרי מוות הקשורים לטיפול.

לאחר מעקב אשר נמשך למעלה מ-36 חודשים, עדיין נצפתה תגובה מתמשכת של Avelumab שהובילה לתוצאות הישרדות משמעותיות בטווח הארוך בקרב חולים עם mMCC. נתונים אלו תומכים בהיותו של avelumab כטיפול הסטנדרטי מסוג anti PD-L1 במחלה אגרסיבית ונדירה זאת.

מקור:

D'Angelo SP, Bhatia S, Brohl AS, et al. Avelumab in patients with previously treated metastatic Merkel cell carcinoma: long-term data and biomarker analyses from the single-arm phase 2 JAVELIN Merkel 200 trial. Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2020; 8:e000674.doi: 10.1136/jitc-2020-000674

נושאים קשורים:  סרטן עור,  טיפולים חדשניים,  avelumab,  איטליה