עין יבשה 22.11.2020

יעילות ורטנציה של שתלים פונקטליים מסיליקון לטיפול בעין יבשה

המחקר בחן את שיעורי הרטנציה והיעילות של שתלים פונקטליים מסיליקון בטיפול במחלת העין היבשה במטופלים עם מחלת השתל נגד המאכסן העינית

מטרת המחקר היא לבחון את שיעורי הרטנציה והיעילות של שתלים פונקטליים מסיליקון (Punctal Plugs) עבור הטיפול במחלת העין היבשה (Dry Eye Disease – DED) במטופלים עם מחלת השתל נגד המאכסן העינית (Ocualr graft versus host disease – oGVHD) בהשוואה למטופלים ללא מחלה זו (Non-oGVHD).

במחקר נבחנו 864 תיקים רפואיים של מטופלים עם DED. המטופלים שנבחרו למחקר היו סימפטומטיים למרות טיפול טופיקלי ובעלי שתלים פונקטליים מסיליקון אשר מוקמו לפני יותר משמונה שנים. כולם עברו את הפרוצדורה במרכז אקדמי יחיד.

בוצעה השוואה בין שיעור הרטנציה של השתל במטופלים עם DED oGVHD ו-non-oGVHD DED באמצעות אנליזה של קפלן מאיר. כמו כן, בוצעה אנליזה של שינויים בפרמטרים אובייקטיביים עיניים כדוגמת Tear Breakup Timeי(TBUT), מבחן שרימר, ציון ב-Corneal Fluorescein Stainingי(CFS) במטופלים עם השתל לאורך תקופת המעקב (חודשיים, שישה חודשים ו-12 חודשים).

הגיל החציוני של המטופלים עם DED היה 58 שנים ו-606 מטופלים (70%) מהם נשים. בקוהורט, 264 מטופלים (31%) אובחנו עם oGVHD. רטנציה של השתלים היתה משמעותית נמוכה יותר במטופלים עם oGVHD – DED לעומת מטופלים עם non-oGVHD DEDי(P<0.0001).

כמו כן הובחן שיפור משמעותי במדדי CFS בכל המטופלים עם השתל משתי הקבוצות, בכל נקודות הזמן. TBUT היה מוארך משמעותית בשישה חודשים וב-12 חודשים בזמן המעקב במטופלים עם non-oGVHD, כאשר שינוי משמעותי במשך ה-TBUT במטופלים עם oGVHD תועד רק ב-12 חודשים ממועד השמת השתל. תוצאות מבחן שרימר השתפרו משמעותית במטופלים עם non-oGVHD DED בשישה חודשים וב-12 חודשים. עם זאת, לא נמצא שינוי משמעותי במבחן זה בקבוצה השנייה.

לסיכום, במחקר זה הבחינו בשיפור בפרמטרים המעידים על מחלה עינית במטופלים עם שתלים פונקטליים מסיליקון, הן במטופלים עם oGVHD DED והן במטופלים עם non-oGVHD DED. עם זאת, רוב המטופלים עם oGVHD DED איבדו באופן ספונטני את השתלים תוך 90 יום מהשמתם. לכן, מעקב שגרתי לאחר הפרוצדורה נחוץ כדי לזהות את אובדן השתלים ושליטה מתאימה במחלה.

מקור: 

Rohan Bir Singh, et al. (2020), The Ocular Surface

נושאים קשורים:  מחלת העין היבשה,  שתלי סיליקון,  מחלת השתל נגד המאכסן,  מחקרים
תגובות