סרקומה של רקמה רכה 26.11.2020

הישרדות חולים עם גרורות ללימפה מסרקומה של רקמות רכות בגפיים

חוקרים סבורים כי חולים עם גרורות לבלוטות לימפה מסרקומה של רקמה רכה בגפיים אינם צריכים להיחשב כבעלי מחלה בשלב 4

ידוע כי סרקומה של רקמות רכות בגפיים שולחת בכ-5% מהחולים גרורות לבלוטות הלימפה. עם זאת, עד כה יש רק מעט מחקרים שהעריכו את הפרוגנוזה וההישרדות של חולים עם גרורות שכאלו.

החוקרים ערכו סקירה רטרוספקטיבית של מאגר חד-מרכזי פרוספקטיבי של חולים עם סרקומה של רקמות רכות. החוקרים השיגו את המידע בנוגע לנתונים הדמוגרפיים, הטיפול והנתונים האונקולוגיים של חולים עם סרקומה של רקמות רכות בגפיים עם גרורות לבלוטות הלימפה, מרישומים קליניים ורדיוגרפיים.

החוקרים מצאו כי מתוך 2,689 חולים עם סרקומה בגפיים, 120 (4.5%) אובחנו עם גרורות לבלוטות הלימפה. הגרורות הופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר בחולים שאובחנו עם סרקומה מסוג clear cellי(27.6%), לאחר מכן מסוג epithelioidי(21.9%), רבדומיוסרקומה (17.3%), אנגיוסרקומה (14.0%) ולבסוף extraskeletal myxoid chondrosarcomaי(9.3%).

עוד נמצא כי בסך הכל 98 חולים (81.7%) עברו כריתה כירורגית של הגרורות. החוקרים דיווחו כי חולים עם גרורות מבודדות לבלוטות היו בעלי הישרדות כוללת גבוהה יותר ל-5 שנים (57.3%), בהשוואה לחולים עם סרקומה בשלב 4 לפי ה-AJCCי(American Joint Committee on Cancer) עם פיזור סיסטמי בלבד (14.6%) או חולים עם גרורות הן לבלוטות והן עם מחלה מערכתית (0%; P<0.0001).

זאת ועוד, נמצא כי לחולים עם גרורות מבודדות לבלוטות היה שיעור הישרדות כולל (52.9%) דומה לזה של חולים עם גידולים מקומיים בשלב 3 לפי ה-AJCC (כלומר, גידולים גדולים בדרגה גבוהה) (49.3%) (P = 0.8). לבסוף, דיווחו החוקרים כי לחולים עם גרורות לבלוטות לימפה מבודדות, מטה-כרוניות ובשלב מאוחר, היה שיעור הישרדות כולל ל-5 שנים (61.2%) דומה לזה של חולים עם גרורות סינכרוניות מבודדות לבלוטות בזמן האבחנה (53.6%) (P = 0.4).

החוקרים הגיעו למסקנה כי חולים עם סוגים רבים ושונים של סרקומה של רקמות רכות מפתחים גרורות לבלוטות הלימפה. הם סבורים כי אין לראות בחולים עם סרקומה בגפיים להם גרורות מבודדות לבלוטות, כבעלי מחלה בשלב 4, כפי שקיים על פי הסיווג הנוכחי של AJCC (מהדורה 8), כיוון שיש להם הישרדות טובה משמעותית בהשוואה לחולים עם גרורות מערכתיות. למעשה, לחולים עם גרורות מבודדות, מטה-כרוניות, בשלב מאוחר, יש הישרדות דומה לזו של חולים עם גרורות מבודדות וסינכרוניות בעת האבחנה.

מקור: 

Basile, G. et al. Cancer 2020; 126(3); 5098-5108. https://doi.org/10.1002/cncr.33189

נושאים קשורים:  סרקומה של רקמה רכה,  הישרדות,  מחקרים,  גרורות בלימפה
תגובות