נגיף הקורונה 07.12.2020

השפעת הטיפול בדקסמתזון על חולי COVID-19 מאושפזים

החוקרים מצאו כי בקרב חולי קורונה מאושפזים שנזקקו לתמיכה נשימתית, טיפול עם דקסמתזון הפחית את היארעות התמותה

המחלה הנגרמת על ידי וירוס הקורונה (Covid-19) נמצאה קשורה לנזק מפושט בריאות. יש סברה כי טיפול עם גלוקוקורטיקואידים עשוי לווסת את הפגיעה הריאתית המתווכת על ידי דלקת ובכך להפחית את ההתקדמות לכשל נשימתי ומוות.

המחקר הנוכחי הוא מחקר אקראי מבוקר, תווית פתוחה, שהשווה מגוון טיפולים אפשריים בקרב מטופלים שאושפזו עם Covid-19.

החוקרים חילקו את המטופלים באופן אקראי לקבוצות שקיבלו Dexamethasone במתן פומי או תוך ורידי (במינון של 6 מ"ג פעם ביום) עד עשרה ימים ולמטופלים שקיבלו את הטיפול הרגיל בלבד. התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה התמותה ב-28 ימים. כעת, החוקרים מציגים את התוצאות המקדמיות של המחקר.

במחקר השתתפו 2,104 מטופלים שקיבלו טיפול עם Dexamethasone ו-4,321 מטופלים שקיבלו טיפול רגיל. תוצאות המחקר הראו כי בסופו של דבר, 482 מטופלים (22.9%) מקבוצת ה-Dexamethasone ו-1,110 מטופלים (25.7%) מקבוצת הטיפול הרגיל נפטרו במהלך 28 ימים לאחר החלוקה האקראית (יחס השיעורים מותאם לגיל: 0.83; רווח בר סמך 95%: 0.75-0.93; P<0.001).

החוקרים מצאו כי ההבדלים היחסיים והמוחלטים בין הקבוצות מבחינת התמותה היו שונים מאוד כתלות במידת הצורך בתמיכה נשימתית שהמטופלים נזקקו לה בזמן החלוקה האקראית לקבוצות.

בקבוצת ה-Dexamethasone, היארעות התמותה היתה נמוכה יותר בהשוואה לקבוצת הטיפול הרגיל בקרב מטופלים שנזקקו להנשמה מלאכותית פולשנית (29.3% בהשוואה ל-41.4%; יחס השיעורים: 0.64; רווח בר סמך 95%: 0.51-0.81) ובקרב מטופלים שקיבלו חמצן ללא הנשמה מלאכותית (23.3% בהשוואה ל-26.2%; יחס השיעורים: 0.82; רווח בר סמך 95%: 0.72-0.94), אך לא בקרב מטופלים שלא קיבלו שום סוג של תמיכה נשימתית בזמן החלוקה האקראית לקבוצות (17.8% בהשוואה ל-14.0%; יחס השיעורים: 1.19; רווח בר סמך 95%: 0.91-1.55).

החוקרים הסיקו על סמך תוצאות המחקר כי בקרב מטופלים שאושפזו בעקבות Covid-19, טיפול עם Dexamethasone הוביל לשיעורי תמותה ב-28 ימים נמוכים יותר בהשוואה למטופלים שעברו הנשמה מלאכותית פולשנית או תמיכה עם חמצן בלבד בזמן החלוקה האקראית, אך לא בקרב מטופלים שלא קיבלו תמיכה נשימתית כלל

המחקר מומן על ידי Medical Research Council and National Institute for Health Research וגורמים נוספים.

מקור:

 The RECOVERY Collaborative Group (2020), NEJM

נושאים קשורים:  גלוקוקורטיקואידים,  דקסמתזון,  תמותה,  הנשמה מלאכותית פולשנית,  19-COVID,  מחקרים,  קורונה
תגובות