סרטן שד בהריון 21.12.2020

קשר בין משקל היילוד וחשיפה לכימותרפיה בקרב נשים שאובחנו כחולות סרטן השד במהלך ההריון

כימותרפיה לטיפול בסרטן השד בהריון קשורה למשקל לידה נמוך יותר אך ללא השפעה על שיעור הילודים בגודל קטן לגיל ההריון

סרטן השד הוא אחד הסרטנים המאובחנים בתדירות הגבוהה ביותר בהריון ומטופל בדרך כלל באמצעות כימותרפיה. עד כה, מחקרים שבדקו את ההשפעות של כימותרפיה במהלך ההריון על התפתחות העובר הניבו תוצאות סותרות, ורובם מוגבלים בשל גודל מדגם קטן או שאינם ספציפיים ביחס למשטר הציטוטוקסי או לסוג סרטן המטופל. במחקר הנוכחי חוקרים מהרווארד ניסו להעריך את ההשפעה של כימותרפיה לסרטן השד בהריון על משקל לידה והשפעה על גודל מותאם לגיל ההריון.

המחקר בוצע כקוהורט רטרוספקטיבי של 74 נשים שאובחנו עם סרטן שד מאושר פתולוגי במהלך ההריון בין השנים 1997 ל 2018 באחד משלושה מרכזים רפואיים אקדמיים, אשר ילדו ילוד יחיד עם משקל לידה ידוע. ארבעים ותשעה קיבלו כימותרפיה ו-25 לא קיבלו כימותרפיה. נעשה שימוש במודל רגרסיה לינארי להשוואת משקל לידה (לפי גיל ההריון וציון ה-Z ספציפי למין) על בסיס חשיפה לכימותרפיה. כמו כן בוצעו אנליזות על משטרי הכימותרפיה הספציפיים שניתנו ומשך החשיפה לכימותרפיה. תוצאות שליה, ילוד ואם נותחו גם על בסיס החשיפה לכימותרפיה.

במודל המותאם, חשיפה לכימותרפיה נקשרה למשקל לידה נמוך יותר ∆ z) ציון = - 0.49 p = 0.03). לעומת זאת, שיעורי היילודים שנולדו בגודל קטן לגיל ההריון (מוגדר כמשקל לידה <אחוזון 10 לגיל ההריון) היו דומים. כל שבוע נוסף של כימותרפיה (ציון ∆ z = - 0.05, p = 0.03) נקשר לירידה במשקל הלידה, אם כי לא נמצא קשר למשטר כימותרפי ספציפי. חשיפה לכימותרפיה נקשרה לאחוזי משקל שליה חציוניים נמוכים יותר (p<0.05) התוצאים האימהיים המשניים היו דומים בין הקבוצה שעשתה כימותרפיה והקבוצה שלא עשתה כימותרפיה. החוקרים מסיקים כי כימותרפיה לטיפול בסרטן השד בהריון קשורה למשקל לידה נמוך יותר אך ללא השפעה על שיעור הילודים בגודל קטן לגיל ההריון.

מקור: 

Freret, Taylor S et al. “Birthweight and Chemotherapy Exposure in Women Diagnosed with Breast Cancer during Pregnancy.” American journal of perinatology, 10.1055/s-0040-1717075. 24 Sep. 2020, doi:10.1055/s-0040-1717075

נושאים קשורים:  סרטן שד בהריון,  הריון,  סרטן השד,  כימותרפיה,  משקל יילוד,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך