דרמטיטיס אטופית 22.12.2020

חשיפה לחקלאות יכולה להפחית את הסיכון לדרמטיטיס אטופית

החוקרים מצאו שחשיפה למגוון חיות, מזונות ומצעים חקלאיים לפני הלידה ובחודשי החיים הראשונים יכולה להפחית את הסיכון לפתח דרמטיטיס אטופית בילדים

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לזהות דפוסים של חשיפה לחקלאות בקרב משפחות חקלאים בוויסקונסין ולזהות את ההיארעות והשכיחות של דרמטיטיס אטופית (AD – atopic dermatitis)  בילדות המוקדמת.

החוקרים תיעדו באופן פרוספקטיבי חשיפה סביבתית, היסטוריה רפואית ותוצאים קליניים של 111 משפחות של חקלאים ו-129 משפחות של אנשים שאינם חקלאים שהשתתפו במחקר עוקבת הילודה ה- Wisconsin Infant Study Cohort.

החוקרים העריכו את החשיפות שתועדו בביקורים הפרה-נטליים והפוסט-נטליים המוקדמים (חודשיים) יחד עם דיווחי ההורים בנוגע לאבחנה של AD ע"י גורם רפואי עד גיל 24 חודשים. אנליזת קבוצות לטנטיות (Latent class analysis) בוצעה עם משתנים פרה-נטליים ופוסט-נטליים מוקדמים במטרה לסווג את הילדים של החקלאים לשלוש קבוצות.

תוצאות המחקר הראו כי בסך הכל, ילדים למשפחות של חקלאים הדגימו היארעות נמוכה יותר של AD (P= 0.03). בנוסף, נמצא כי בין משפחות החקלאים, אלה שנחשפו לעוף (3% בהשוואה ל-28%; P=0.003), חזיר (4% בהשוואה ל-25% ; P= 0.04), דגני מאכל (13% בהשוואה ל-34%; P=0.02), ומספר מינים של בעלי חיים הציגו קשר הפוך להיארעות של AD.

במסגרת אנליזת הקבוצות נמצא כי ילדים למשפחות בהן היתה חשיפה מגוונת או אינטנסיבית יותר (קבוצות A ו-B) הציגו היארעות נמוכה יותר של AD, לעומת פעוטות מקבוצת החשיפה הנמוכה (קבוצה C), שם ההיארעות של AD היתה דומה לזו שנצפתה בקרב ילדים למשפחות שלא עוסקות בחקלאות.

החוקרים הסיקו כי ילדים למשפחות חקלאיות בוויסקונסין הציגו היארעות מופחתת של AD וכי סוג החשיפה החקלאית משפיע גם הוא על הסיכון ל-AD. החוקרים סברו כי ממצאי המחקר מצביעים על כך שחשיפה למגוון חיות, מזונות ומצעים חקלאיים במהלך התקופה הפרה-נטלית ובמהלך הינקות המוקדמת מפחיתה את הסיכון ל-AD מוקדם, פנוטיפ המקושר למחלות אטופיות נוספות.

מקור: 

Steiman, C.A. et al. (2020) The Journal of Allergy and Clinical Immunology 146,6.

נושאים קשורים:  דרמטיטיס אטופית,  חשיפה,  חקלאות,  מחלות אטופיות,  מחקרים
תגובות