תפקוד קוגניטיבי 04.01.2021

כיצד משפיע מספר הלידות על היכולת הקוגניטיבית של אישה?

מספר הריונות גדול מחמישה, זמן הריון אחרון לאחר גיל 28 בשילוב פחות מ-12 שנות לימוד עלולים לגרום לירידה ביכולת הקוגניטיבית בקרב נשים

כיום קיימת מודעות גוברת להשפעה של הורמוני מין על היכולת הקוגניטיבית של נשים לאורך חייהן. מחקר שפורסם ב-menopause בדק את ההשפעה של לידות על ירידה ביכולת הקוגניטיבית.

במחקר השתתפו 1,093 נשים לאחר גיל המעבר. הנשים גויסו למחקר לאחר מילוי שאלון בנושא בריאות ותזונה. היכולת הקוגניטיבית הוערכה בעזרת digit symbol substitution test - DSST ובוצעה המרה לוגריתמית כדי לנרמל את התוצאות.

החוקרים חילקו את המשתתפות לארבע קבוצות בהתאם למספר ההריונות שהיו להן. החוקרים השתמשו בקבוצה לה היו 0-1 הריונות כקבוצת ייחוס.

התוצאות הראו כי לקבוצה בה היו יותר מחמישה הריונות היתה ירידה בתפקוד הקוגניטיבי גם לאחר התחשבות בגורמים כמו מצב סוציואקונומי, סגנון חיים ומצב בריאותי. הירידה באה לידי ביטוי בירידה בתוצאת ה-DSST עם ערכי בטא של 0.13- (רווח בר-סמך של 95%  -0.3 עד -0.23 בעל מובהקות סטטיסטית).

החוקרים מצאו כי נשים אשר היו בעלות השכלה נמוכה מ-12 שנות לימוד וההריון האחרון שלהן היה לאחר גיל 28 גם חוו ירידה בתפקוד הקוגניטיבי לאחר התחשבות בגורמים שצוינו לעיל.

המחקר מצביע על כך שמספר הריונות גדול מחמישה, זמן הריון אחרון לאחר גיל 28 בשילוב עם שנות ההשכלה נמוכות מ-12 עלולים לגרום לירידה ביכולת הקוגניטיבית ומדד DSST.

מקור:

Tsai, Chia-Kuang MD, PhD1; Chen, Yuan-Yuei MD2,3; Chou, Chung-Hsing MD, PhD1,4; Kao, Tung-Wei MD3; Liang, Chih-Sung MD5,4; Yang, Fu-Chi MD, PhD1; Wang, Chung-Ching MD2; Lee, Jiunn-Tay MD1; Chen, Wei-Liang MD, PhD3,6 Female reproductive health and cognitive function, Menopause: December 2020 - Volume 27 - Issue 12 - p 1357-1362

נושאים קשורים:  מחקרים,  הורמוני מין,  הריונות,  יכולת קוגניטיבית,  הריון
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו