ביומטריה עינית 20.01.2021

ההשפעות השונות של ריכוזי אטרופין על הביומטריה העינית

חוקרים סבורים כי אטרופין בריכוזים נמוכים אינו משפיע על כוח המיקוד של העדשה או הקרנית אבל מפחית את התארכות ציר העין

עין (אילוסטרציה)
עין (אילוסטרציה)

מטרת החוקרים היתה להעריך את השינויים בביומטריה העינית בקבוצות שקיבלו אטרופין בריכוז 0.05%, 0.025% ו-0.01%, בהשוואה לאינבו. הניסוי נערך במשך שנה אחת והתבסס על מחקר בשם LAMPי(Low-Concentration Atropine for Myopia Progression).

החוקרים עיצבו ניסוי קליני אקראי, כפול סמיות ומבוקר אינבו. בניסוי לקחו חלק 383 ילדים בגילאי 4 עד 12, אותם הקצו החוקרים באופן אקראי לקבוצות שקיבלו אטרופין בריכוז 0.05%, 0.025% או 0.01% וקבוצה אחת שקיבלה אינבו, פעם ביום בשתי העיניים.

הילדים במחקר סיימו את השנה הראשונה במחקר LAMP. החוקרים מדדו את ה-Cycloplegic spherical equivalent, אורך הציר, עקומת הקרנית ועומק הלשכה הקדמית על ידי מכשיר בשם IOLMaster. לאחר מכן, חישבו את האסטיגמטיזם בקרנית ועצמת העדשה. החוקרים השוו את הפרמטרים הביומטריים העיניים בין הקבוצות. כמו כן, קבעו את התרומה להתקדמות ה- Cycloplegic spherical equivalent על סמך פרמטרים עיניים והשוו את הנתונים בין הקבוצות.

החוקרים הגדירו את התוצא העיקרי בתור השינויים בביומטריה העינית והקשר שלהם לשינויים ב-Cycloplegic spherical equivalent.

החוקרים מצאו כי במהלך שנה אחת, השינויים באורך הציר היו 0.20 עם סטיית תקן של 0.25 מ"מ, 0.29 עם סטיית תקן של 0.20 מ"מ, 0.36 עם סטיית תקן של 0.29 מ"מ ו-0.41 עם סטיית תקן של 0.22 מ"מ, בקבוצות שקיבלו 0.05% אטרופין, 0.025% אטרופין, 0.01% אטרופין ואינבו, בהתאמה (P<0.001), כאשר התגובה היתה תלויה בריכוז.

כמו כן נמצא כי עוצמת המיקוד של הקרנית נותרה יציבה והשינויים בה היו דומים בכל ריכוזי האטרופין: –0.02 עם סטיית תקן של 0.14 דיופטר, –0.01 עם סטיית תקן של 0.14דיופטר, –0.01 עם סטיית תקן של 0.12 דיופטר ו-0.01 עם סטיית תקן של 0.14 דיופטר, בקבוצות שקיבלו אטרופין בריכוז 0.05%, 0.025%, 0.01% ואינבו, בהתאמה (P = 0.10).

זאת ועוד, נמצא כי עוצמת העדשה פחתה לאורך זמן בכל ריכוז, אך גם השינויים בה היו דומים בכל הריכוזים: –0.31 עם סטיית תקן של 0.43 דיופטר, –0.38 עם סטיית תקן של 0.47דיופטר, –0.40 עם סטיית תקן של 0.43 דיופטר, –0.41 עם סטיית תקן של 0.43 דיופטר, בקבוצות שקיבלו אטרופין בריכוז 0.05%, 0.025% ו-0.01% ואינבו, בהתאמה (P = 0.24).

לבסוף, נמצא כי השינויים בעומק הלשכה הקדמית היו דומים בכל הריכוזים (P = 0.41), והתרומה להתקדמות ב-Cycloplegic spherical equivalent, על סמך השינויים הביומטריים העיניים לאחר התאמה לגיל ולמין בכל ריכוז, היתה דומה בכל הקבוצות (P> 0.05).

החוקרים הגיעו למסקנה כי לריכוזים נמוכים של אטרופין (0.05%, 0.025% ו-0.01%) אין השפעה קלינית על כוח המיקוד של הקרנית או העדשה. הם סבורים כי ההשפעות האנטי-מיופיות של אטרופין בריכוז נמוך פועלות בעיקר על הפחתת התארכות הציר ולכן עשויות להפחית את הסיכון לסיבוכים מאוחרים יותר הקשורים לקוצר ראייה.

מקור: 

Li, F. F. et al. American academy of Ophthalmology 2020; 127(12); 1603-1611. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.06.004

נושאים קשורים:  אטרופין,  ביומטריה של העין,  מחקרים
תגובות