אוסטיאוארתריטיס 31.01.2021

השפעת הטיפול ב-NSAIDS טופיקליים על כאב בחולי אוסטיאוארתריטיס

NSAIDS טופיקליים נמצאו במטה-אנליזה יעילים להפחתת כאב משני לאוסיטאורתריטיס ובמיוחד בנשים

מטרת מטה-אנליזה זו היתה להעריך את ההשפעה של NSAIDS טופיקליים על מטופלים עם אוסטיאוארתריטיס. המחקרים שנכללו במטה-אנליזה זוהו באמצעות סקירה שיטתית של הספרות ופנייה לחברות פרמצבטיות. לאחר סקירת המקורות הנ"ל נכללו במטה-אנליזה 63 מחקרים קליניים אקראיים ומבוקרים.

יעילות הטיפול הוערכה על ידי מידת הפחתת הכאב שדורגה באמצעות סולם מספרים שליליים מ-0 ועד 100.

במטה-אנליזה נמצא כי NSAIDS טופיקליים הראו עליונות על פני טיפול אינבו בהפחתת כאב. כמו כן, נמצא כי השפעת הטיפול היתה גדולה יותר בנשים מאשר בגברים באופן מובהק סטטיסטית.

השפעת הטיפול הכוללת, דהיינו השינוי בכאב מחומרת הכאב הבסיסית, היתה גדולה פי ארבעה מאשר השפעת הטיפול הספציפית, דהיינו ההבדל בין זרוע ה-NSAIDS לזרוע האינבו. פער זה גדל ככל שחומרת הכאב הבסיסית הייה גדולה יותר.

במחקר לא נמצא כי גיל, BMI, מאפייני הדלקת, משך התלונות או חומרת הממצאים הרדיוגרפיים השפיעו על התגובה לטיפול.

החוקרים מסכמים כי NSAIDS טופיקליים הינם יעילים להפחתת כאב משני לאוסיטאורתריטיס ובמיוחד בנשים.

מקור:

Persson, M.S.M. et al. (2020) Rheumatology. 57(9), 2207

נושאים קשורים:  אוסטאוארתריטיס,  כאב,  מטה אנליזה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות