מחקר PREFERENCE 08.02.2021

מחקר קליני צולב להשוואת העדפת המטופלים של עטי ההזרקה של דולגלוטייד וסמגלוטייד

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את העדפת המטופלים בבחירה בין שני סוגים של עטי הזרקה המכילים אגוניסטים לקולטן GLP-1 וניתנים אחת לשבוע

בעת בחירת טיפולים לסוכרת מסוג 2 (T2D) חשוב לקחת בחשבון לא רק יעילות ובטיחות, אלא גם מאפייני טיפול אחרים המשפיעים על העדפת המטופל ועל ההיענות לטיפול. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את העדפת המטופלים בבחירה בין שני סוגים של עטי הזרקה המכילים אגוניסטים לקולטן GLP-1 וניתנים אחת לשבוע.

מחקר PREFER הינו מחקר  קליני צולב (cross-over) פתוח, אקראי, רב-מרכזי, שבחן את העדפת המטופלים בבחירה בין עטי ההזרקה של דולגלוטייד וסמגלוטייד. המחקר בוצע בקרב חולים ללא ניסיון קודם עם הזרקה, שעד לניסוי קבלו תרופות דרך הפה לטיפול בסכרת מסוג 2.*

החולים עברו הדרכה על השימוש במינון הנמוך הקיים בכל עט הזרקה ולאחר מכן בצעו את כל השלבים של הכנת ההזרקה ותירגול של הזרקה מדומה לרפידת הזרקה סינטטית. זמן ההדרכה והתרגול (TTT) לכל עט הזרקה נמדד בקרב קבוצת משנה של חולים. לאחר שהחולים התנסו בשימוש בשני עטי ההזרקה, הם דיווחו איזה עט הזרקה הם מעדיפים ומילאו שאלון העדפה שכלל 10 שאלות.

במחקר השתתפו 310 חולים (48.4% נשים; גיל ממוצע = 60.0; 78 חולים השתתפו בקבוצת המשנה TTT). נמצא במחקר כי מספר גדול משמעותית של משתתפים העדיפו את עט ההזרקה של דולגלוטייד בהשוואה לעט ההזרקה של סמגלוטייד (84.2% vs.י12.3%; p<0.0001).

מרבית המשתתפים סברו כי עט ההזרקה של דולגלוטייד קל יותר משמעותית לשימוש (86.8% vs.י6.8%; p<0.0001).

כמו כן נמצא, כי לאחר ההדרכה והתירגול בעטי ההזרקה, אחוז גבוה יותר משמעותית של משתתפים היו מוכנים להשתמש בעט ההזרקה של דולגלוטייד (93.5%) בהשוואה לעט ההזרקה של סמגלוטייד (45.8%).

בנוסף ליתרונות אלו, זמן ההדרכה של המשתתפים על השימוש בעט ההזרקה של דולגלוטייד דרשה פחות זמן משמעותית בהשוואה לזמן ההדרכה על השימוש בעט ההזרקה של סמגלוטייד (3.3 דקות לעומת 8.1 דקות).

החוקרים הסיקו כי חולים עם T2D מעדיפים את עט ההזרקה של דולגלוטייד על פני זה של סמגלוטייד. כמו כן, החוקרים מדגישים כי להעדפת החולים של עט ההזרקה עשויה להוביל למוכנות גבוהה יותר להשתמש בו, דבר שעשוי להוביל לתוצאות בריאותיות טובות יותר. יתר על כן, זמן הדרכה קצר יותר על עטי ההזרקה עשוי להיות מועיל בהתחשב בעומס הרב בקליניקות.

מחקר זה לא נועד להשוות קלינית בין שתי התרופות ומתייחס להעדפת עט ההזרקה ולא לסוגיות של יעילות ובטיחות הטיפול.

*The PREFER study was conducted in the United States only and used the United States approved Ozempic dual dose pen, which can deliver a dose of either 0.25mg or 0.5mg. Patients in the study were trained to dial up to the initiation dose of 0.25mg.The Ozempic dual dose pen is available in the United States, Canada, Switzerland, and certain other countries. Outside of these countries, Ozempic is commercially available in three different pens with unique dose levels: 0.25mg, 0.5mg and 1.0mg.

Therapeutic indications
Trulicity is indicated in adults with type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control as: Monotherapy When diet and exercise alone do not provide adequate glycaemic control in patients for whom the use of metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications.
Add-on therapy In combination with other glucose-lowering medicinal products including insulin, when these, together with diet and exercise, do not provide adequate glycaemic control (see section 5.1 for data with respect to different combinations).

למידע מלא נא עיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות

PP-DG-IL-0314

נושאים קשורים:  מחקר PREFERENCE,  מחקר קליני צולב,  העדפת מטופל,  סוכרת סוג 2,  dulaglutide,  semaglutide