פרפור פרוזדורים 10.02.2021

הסיכון לאיסכמיה במטופלים עם פרפור פרוזדורים והתוויית נגד לנוגדי קרישה

כאשר קיימת התוויית נגד לטיפול פומי עם נוגדי קרישה במטופלים עם פרפור פרוזדורים, מתן טיפול כזה יכול להוריד את שיעורי התמותה והאשפוזים אך גם להגביר הסיכון לדימום תוך גולגלתי

מחקר בדק את התוצאים הקליניים במטופלים עם פרפור פרוזדורים והתוויות נגד לטיפול עם נוגדי קרישה פומיים. מתן טיפול עם נוגדי קרישה פומיים מונע שבץ ותמותה במטופלים עם פרפור פרוזדורים, אך לעיתים קיימת במטופלים אלה התוויית נגד לטיפול, כאשר קיים סיכון גבוה לדימום.

נערך מחקר תצפיתי עם אנליזה אורכית, שכלל ייצוג לאומי של 5% מהדגימות בשירותי הבריאות. במחקר נכללו דגימות של מטופלים עם פרפור פרוזדורים כרוני וציוןCHA2DS2-VASc (הכולל אי ספיקת לב, יתר לחץ דם, גיל 75 ומעלה, סוכרת, שבץ או אירוע איסכמי חולף בעבר או אירוע של תסחיף בעבר, מחלה וסקולרית, גיל 65-73 וקטגוריית מין) של 2 ומעלה.

המטופלים שהשתתפו במחקר סווגו לפי התוויית נגד לטיפול עם נוגדי קרישה פומיים בגלל סיכון מוגבר לדימום ולפי השימוש בנוגדי קרישה פומיים. במהלך שלוש שנים הוערכו תוצאים של איסכמיה ודימום, באמצעות מודל קוקס לסיכון פרופורציונלי רב-משתנים, שהותאם למאפיינים הרלוונטיים של המטופלים.

במחקר השתתפו 26,684 מטופלים שסבלו מפרפור פרוזדורים ולא טופלו עם נוגדי קרישה פומיים, מתוכם ל-8,283 (31%) היתה התוויית נגד בגלל סיכון מוגבר לדימום. התווית הנגד היתה לרוב בגלל הפרעה בתאי הדם (75%) או היסטוריה של דימום ממערכת העיכול (40%).

ללא טיפול עם נוגדי קרישה פומיים, למטופלים עם התוויית נגד היו תוצאים פחות טובים של איסכמיה ודימום במהלך שלוש שנים. זאת, בהשוואה למטופלים ללא התווית נגד. כמו כן, זוהו 12,454 מטופלים עם התווית נגד לטיפול עם נוגדי קרישה פומיים, שנטלו טיפול עם נוגדי קרישה פומיים למרות זאת.

בהשוואה למטופלים שלא נטלו נוגדי קרישה פומיים, טיפול עם נוגדי קרישה פומיים היה קשור להפחתה בתמותה (יחס סיכונים מותאם: 0.79; רווח בר-סמך 95%: 0.76-0.83), שבץ (יחס סיכונים מותאם: 0.90; רווח בר-סמך 95%: 0.83-0.99) ואשפוז מכל סיבה (יחס סיכונים מותאם: 0.93; רווח בר-סמך 95%: 0.90-0.96). לעומת זאת, הטיפול היה קשור גם לסיכון מוגבר לדימום תוך גולגלתי (יחס סיכונים מותאם: 1.42; רווח בר-סמך 95%: 1.17-1.72).

מהמחקר עולה כי התוויות נגד לטיפול פומי עם נוגדי קרישה, במטופלים עם סיכון גבוה לדימום הן נפוצות במבוגרים עם פרפור פרוזדורים. מסקנת החוקרים היתה כי במטופלים אלה נצפתה תמותה גבוה יותר בהשוואה למטופלים שלא קיבלו טיפול ואין להם התוויית נגד לטיפול פומי עם נוגדי קרישה.

כמן כן, נמצא כי טיפול עם נוגדי קרישה פומיים במטופלים אלה קשור לשיעורים נמוכים יותר של שבץ מכל סיבה, אשפוזים מכל סיבה ותמותה מכל סיבה, אך מצד שני קשור גם לסיכון מוגבר לדימום תוך גולגלתי.

מקור: 

Steinberg B.A. et al. (2019) Journal of the American College of Cardiology: Clinical Electrophysiology. 5, 1384

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור פרוזדורים,  נוגדי קרישה פומיים,  התוויית נגד,  שבץ
תגובות