דימום וסתי 16.02.2021

התקן תוך רחמי או אבלציה לטיפול בדימום וסתי כבד?

התקן תוך רחמי מסוג לבונורגסטרל ואבלציה הם שני טיפולים שכיחים לטיפול בנשים הסובלות מדימום וסתי כבד – איזה מהם אפקטיבי יותר?

דימום וסתי כבד בקרב נשים הוא בעל השפעה ניכרת על תפקודן הגופני והחברתי. התקן תוך רחמי הורמונלי מסוג לבונורגסטרל (Levonorgestrel) ואבלציה הם שני טיפולים שכיחים לטיפול בנשים הסובלות ממצב זה.
מטרת המחקר, שתוצאותיו פורסמה ב-American Journal of Obstetrics & Gynecology, היתה להשוות בין האפקטיביות של התקן לבונוגסטרל תוך רחמי לבין אבלציה אנדומטריאלית בנשים עם דימום וסתי כבד.

במחקר השתתפו 270 נשים הולנדיות, בנות 34 מ-26 בתי חולים. הנשים שובצו באופן אקראי לאחת משתי זרועות טיפול. 132 טופלו בהתקן לבונוגסטרל (מירנה) ו-138 טופלו באבלציה (NovaSure). התוצא הראשון היה איבוד דם ב-24 חודשים לטיפול (נמדד באמצעות Pictorial Blood Loss Assessment Chart score). תוצאים משניים כללו התערבויות נוספות נדרשות, שביעות רצון המטופלות, איכות חייהן ותפקודן המיני.

בקרב הנשים שטופלו באמצעות התקן תוך רחמי, הערך המספרי הממוצע של איבוד הדם, לפי Pictorial Blood Loss Assessment Chart scores, היה 64.8, ואילו בקבוצת האבלציה 14.2 (הפרש של 50.5 נקודות בין הקבוצות, רווח בר-סמך של  95%, 4.3-96.7).

10% מהנשים בקבוצת האבלציה הזדקקו להתערבות כירורגית, לעומת 27% בקבוצת ההתקן התוך רחמי (סיכון יחסי של 2.64, רווח בר-סמך של 95%, 1.49-4.68) מבחינת שביעות רצון ואיכות חיים, לא נמצא הבדל בין שתי זרועות המחקר.

החוקרים הסיקו כי שני הטיפולים, הן התקן לבונוגסטרל והן אבלציה לטיפול בדימום וסתי כבד, מפחיתים באופן ניכר את הדימום הוסתי ומעניקים איכות חיים ושביעות רצון דומות בקרב המטופלות. אולם, הנשים המטופלות בלבונוגסטרל נמצאות בסיכון גדול יותר לצורך עתידי בטיפול נוסף, לעומת נשים המטופלות באבלציה. תוצאות המחקר יאפשרו לגינקולוגים לעשות בחירה מושכלת יותר בין שני הטיפולים הללו.

מקור:

Beelen P, van den Brink MJ, Herman MC, Geomini PMAJ, Dekker JH, Duijnhoven RG, et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system versus endometrial ablation for heavy menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2020;224(2):187.e1-187.e10. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.08.016

נושאים קשורים:  מחקרים,  התקן תוך רחמי,  טיפול הורמונלי,  דימום וסתי,  אבלציה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות