כאב 18.02.2021

למצוא את הווריד מבלי להכאיב: מציאות מדומה בהשגת גישה ורידית בילדים

נתוני מחקר חדש תומכים בשימוש בטכנולוגיית מציאות מדומה בעת השגת גישה ורידית בילדים בחדר מיון

מטרת המחקר היתה להעריך את ההיתכנות בשימוש בטכנולגיית מציאות מדומה (VR) לצורך הסחת הדעת של ילדים במהלך השגת גישה ורידית (IV) במחלקת מיון ילדים (ED) ולקיים ניסוי מבוקר אקראי בקנה מידה מלא.

ילדים בגילאי 8 עד 17 שטופלו במיון ילדים חולקו באקראי ל-VR אינטראקטיבי ולקבוצת ביקורת (וידיאו במסך טאבלט) לצורך הסחת דעת במהלך השגת גישה ורידית. הכדאיות נקבעה על פי שיעורי גיוס המטופלים, קבלת ההתערבות, שיעורי התגובה לביצוע הפעולה ובעיות בטיחותיות או טכניות.

שאלוני שביעות רצון וציוני כאב, פחד ומצוקה מולאו על ידי הילד, המטפל, האחות ועוזרת המחקר. אהדת ההתערבות דורגה על ידי הילד, כמו כן נמדד קצב הלב שלו.

במחקר זה, גויסו בין פברואר 2018 למאי 2019, 116 ילדים, מתוכם 72.3% מהילדים השתתפו במחקר. בסך הכל, 60 ילדים חולקו באקראי לקבוצת VRי(n = 32) או לקבוצת הביקורת (n = 28).

ילדים, מטפלים ואחיות היו מרוצים מאוד משתי שיטות היסח הדעת. לא היו בעיות בטיחותיות, טכניות או ציוד משמעותיות. היתה הפרעה מינימלית לזרימת העבודה הקלינית בשתי הקבוצות עקב פרוטוקולי מחקר.

היתה ירידה משמעותית מבחינה קלינית בכאב בקבוצת ה-VR. לא היה הבדל משמעותי בפחד או במצוקה. ילדים דיווחו על אהדה גבוהה יותר בקבוצת ה-VR. עליית קצב הלב מקו הבסיס היתה גבוהה יותר בקבוצת ה-VR.

הנתונים במחקר תומכים בהיתכנות השימוש ב-VR לצורך הסחת דעת במהלך הכנסת IV. זיהוי מטופלים כשירים ומזעור התוצאים השליליים יהיו שיקולים חשובים למחקר עתידי.

מקור:

Litwin S. Et al. (2021) The Clinical Journal of Pain 37(2): 94-101

נושאים קשורים:  מציאות מדומה,  בקרת קשב,  גישה ורידית,  ילדים,  מיון ילדים,  מחקרים
תגובות