זאבת 25.02.2021

הקשר בין גורם גדילה אפידרמלי בשתן ופרוגנוזה כלייתית בחולי זאבת

במחקר זה נמצא כי רמה נמוכה של גורם גדילה אפידרמלי בשתן מהווה סמן שלילי לרמת התפקוד הכלייתי בקרב מטופלי זאבת עם מעורבות כלייתית

במחקר עוקבה שהתפרסם בכתב העת Arthritis & rheumatology, חוקרים בחנו את תפקידו של גורם גדילה אפידרמלי בשתן (uEGF) כסמן ביולוגי לנזק כלייתי כרוני, בקרב מטופלי זאבת עם מעורבות כלייתית (Lupus Nephritis -LN).

החוקרים השתמשו בשיטות מתחום הפרוטאומיקה על מנת לזהות uEGF כסמן ביולוגי בקרב משתתפי קבוצות המחקר. ביטויו בשתן של חלבון ה-uEGF אופיין במסגרת 2 מחקרי עוקבה גדולים עם משתתפים מקבוצות אתניות מגוונות. הקשר בין רמות EGF בשתן בזמן התלקחות LN וההשפעה על הכליות נמדד באמצעות תת-קבוצה נוספת בת 120 משתתפים, עליה נאספו נתונים במסגרת מעקב ארוך טווח. לטובת מחקרי אורך, הביטוי של uEGF לאורך זמן הוערך באמצעות איסוף סדרתי וניתוח של דגימות שתן משתי קבוצות מטופלים עם LN.

החוקרים מצאו כי רמות EGF בשתן היו נמוכות במטופלים עם LN פעילה (חציון ספירת פפטידים 8.4, טווח בין-רבעוני 2.8-12.3 במטופלים עם LN פעילה לעומת חציון ספירת פפטידים 48.0, טווח בין-רבעוני 45.3-64.6 בבריאים בקבוצת הביקורת).

רצף הפפטידים היה עקבי עם הרצף של proEGF, כפי שאושר על ידי תספיג אימונולוגי. הממצאים אומתו בשיטת בוחן אנזימי-אימוני (ELISA). למטופלים עם LN פעילה היו רמות uEGF נמוכות יתר באופן מובהק בהשוואה לרמות שנמדדו במטופלים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE) פעילה, מטופלים עם SLE שאיננה פעילה, וכן בהשוואה לתורמי כליה בריאים (עבור כל אחד P<0.05).

רמות EGF בשתן נמצאו בקשר הפוך למידת השינויים ההיסטולוגיים הכרוניים שנצפו בביופסיות מרקמות כליה (מתאם ספירמן r= -0.67, p<0.001). ניתוח הישרדות רב-משתנים הדגים כי רמת EGF בשתן נמצאה קשורה עם הזמן הדרוש להכפלת רמת קריאטינין בדם (DSCr), אשר מהווה סמן למחלת כליות סופנית עתידית (ESKD) (יחס סיכון 0.88, רווח בר סמך 95%, 0.77-0.99, p=0.045).

במטופלי LN שהתייצגו עם סימפטומים בהחמרה ואשר התקדמו ל-DSCr ו-ESKD, נמדדו רמות נמוכות יותר של uEGF בזמן התקלחות, שאף הלכו וירדו במהלך 12 החודשים שלאחריה. כל המטופלים שמצבם החמיר עד כדי ESKD זוהו על ידי סף EGF בשתן שעמד על < 5.3 נ"ג/מ"ג.

החוקרים סיכמו כי קיים מתאם בין רמות EGF בשתן לבין נזק כלייתי היסטולוגי בקרב מטופלים עם LN. רמות נמוכות של EGF בשתן במהלך התקלחות וכן רמות יורדות של EGF בשתן לאורך זמן נמצאו קשורות עם תוצאות שליליות בבחינת רמת התפקוד הכלייתי לטווח הרחוק.

מקור: 

Mejia-Vilet JM, Shapiro JP, Zhang XL, et al. Arthritis Rheumatol. 2020;10.1002/art.41507. doi:10.1002/art.41507

נושאים קשורים:  מחקרים,  זאבת,  מעורבות כלייתית,  גורם גדילה אפידרמלי,  פרוגנוזה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות