סרטן הוושט 10.03.2021

האם בדיקת סקר חד פעמית מועילה להפחתת התחלואה בסרטן הוושט?

מחקר עוקבה שפורסם בעיתון Gut בדק את השפעתה של בדיקה אנדוסקופית יחידה על התחלואה והתמותה מסרטן בדרכי העיכול העליונות

יש אזורים בסין שבהם יש תחלואה רבה בסרטן בדרכי העיכול העליונות. החוקרים רצו לבדוק האם תכנית לביצוע בדיקות סקר אנדוסקופיות חד פעמיות מועילה בהפחתת תחלואה ותמותה מסרטן זה באזורים הללו.

מדובר במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה שבוצע במספר מרכזים על פני שישה אזורים בסין בין השנים 2005 ועד 2015. כלל תושבי הקבע של האזור בגילאי 40-69 זוהו כקבוצת מטרה במחקר.

מבין האנשים שזומנו לבדיקת הסקר - אלה שהסכימו לעבור בדיקה אנדוסקופית הוגדרה כקבוצת הנסקרים, ואלה שלא הסכימו לעבור בדיקה אנדוסקופית הוגדרו כקבוצת הלא נסקרים. כמו כן, אלה בקבוצת הסיכון שלא זומנו לבדיקה אנדוסקופית הוספו לקבוצת הבקרות.

את יעילות התכנית ובדיקת הסקר מדדו על ידי השוואת שיעורי התחלואה והתמותה מסרטן בדרכי העיכול העליונות בין קבוצת הנסקרים והמוזמנים לסקירה לבין קבוצת הביקורת.

ניתוח הנתונים בוצע על 637,500 אנשים; 299,483 בקבוצת הביקורת, 338,017 בקבוצת המוזמנים לבדיקת סקר, מתוכם 113,340 (33.53%) ביצעו בדיקת סקר.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה בין קבוצת הביקורת לבין קבוצת הנסקרים שכיחות התחלואה והתמותה מסרטן בדרכי העיכול העליונות בקבוצת הנסקרים היתה 23% (סיכון יחסי של 0.77; רווח בר-סמך של 95%, 0.74-0.81) ו-57% (סיכון יחסי של 0.43; רווח בר-סמך של 95%, 0.4-0.47), בהתאמה.

בהשוואה בין קבוצת הביקורת לבין קבוצת המוזמנים לבדיקת הסקר, שכיחות התחלואה והתמותה מסרטן בדרכי העיכול העליונות בקבוצת המוזמנים לבדיקת הסקר היתה 14% (סיכון יחסי של 0.86; רווח בר-סמך של 95%, 0.84-0.89) ו-31% (סיכון יחסי של 0.69; רווח בר-סמך של 95%, 0.66-0.72), בהתאמה.

מסקנת החוקרים היתה שבאזורים שבהם יש סיכון גבוה לתחלואה בסרטן בדרכי העיכול העליונות, בדיקת סקר יחידה נמצאה יעילה באופן מובהק להפחתה של תחלואה ותמותה מסרטן בדרכי העיכול העליונות.

מקור:

Chen R, et al. (2021). “Effectiveness of one-time endoscopic screening programme in prevention of upper gastrointestinal cancer in China: a multicentre population-based cohort study”. Gut, Janurary 2021. Issue 70, Issue 2, p.251-260. doi.org/10.1136/gutjnl-2019-320200

נושאים קשורים:  סרטן בדרכי העיכול העליונות,  בדיקת סקר,  תכנית סקר,  אנדוסקופיה,  מחקרים
תגובות