נושא mCRC בחסות חברת Merck 17.03.2021

שימוש בסמני mRNA בווסיקולות חוץ תאיות עבור אבחון מדוייק של סרטן קולורקטלי

החוקרים מצאו "חתימה" אופיינית של סרטן קולורקטלי בווסיקולות חוץ תאיות אשר יכולה לשמש לאבחון לא פולשני של סרטן קולורקטלי

עם העלייה במקרים של סרטן קולורקטלי, ישנה עלייה בחשיבות ובדרישה לאבחון מדוייק. יחד עם זאת, השיטות הנהוגות אינן אידיאליות בשל היותן פולשניות ולא מדוייקות. לכן, מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לזהות סמנים יעילים של mRNA בצורה שאינה פולשנית בעזרת ווסיקולות חוץ תאיות ממקור של תאי סרטן קולורקטלי. נערכה השוואה בין רמות הביטוי של mRNA בווסיקולות חוץ תאיות מקווי תאים של תאי סרטן לבין הרמות בקווי תאים רגילים בעזרת qPCR. שמונה סמנים הוערכו בווסיקולות חוץ תאיות בפלסמה ממטופלי סרטן קולורקטלי ומאנשים בריאים. הערך האבחוני של כל סמן, בנפרד או בשילוב בינהם, נקבע על ידי אנליזות רצסיביות ומבחן Mann-Whitney U.

החוקרים מצאו ששמונה סמנים (MYC, VEGF, CDX2, CD133, CEA, CK19, EpCAM, and CD24) נמצאו בשכיחות גבוהה יותר בווסיקולות חוץ תאיות מקווי תאים סרטניים בהשוואה לבקרת קווי תאים. שילוב של גורם גידול של נימי דם אנדותליאליים (VEGF) ו-CD133 הראו רגישות של 100%, ספציפיות של 80%, דיוק של 93% ושטח תחת העקומה של 0.96 – משמע, סמנים אלה נקבעו כחתימה של סרטן קולורקטלי. בנוסף לכך, חתימה זו בוטאה משמעותית יותר בווסיקולות חוץ תאיות ממקור של סרטן קולורקטלי בהשוואה למטופלים בריאים.

החוקרים הסיקו כי mRNA של VEGF ו-CD133 היוו יחד חתימה ייחודית של ווסיקולות חוץ תאיות בסרטן קולורקטלי, וכי לחתימה זו יש את הפוטנציאל להוות סמן חדש, מדוייק, ולא פולשני אשר ישפר את האפשרויות האבחוניות של סרטן קולורקטלי וכן יחזק את הערך של mRNA בווסיקולות חוץ תאיות כסמן אבחוני עבור מחלות נוספות.

מקור: 

Cha, B.S., Park, K.S. & Park, J.S. Signature mRNA markers in extracellular vesicles for the accurate diagnosis of colorectal cancer. J Biol Eng 14, 4 (2020). https://doi.org/10.1186/s13036-020-0225-9

נושאים קשורים:  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  חיסון mRNA,  סרטן קולורקטלי