טיפול פליאטיבי 01.04.2021

גישות בטיפול פליאטיבי במבוגרים עם לקות התפתחותית

כיצד ניתן לשפר את הטיפול הרפואי המורכב במטופלים פליאטיביים עם לקויות התפתחויות ואינטלקטואלית?

לקות התפתחותית ואינטלקטואלית (IDD) מוגדרת כליקוי פיזי/נפשי לפני גיל 18. מטופלים רבים הסובלים מלקויות התפתחותיות מגיעים לבגרות וחיים במסגרות קהילתיות, אך אין מידע רב בספרות על טיפול סוף-חיים במטופלים אלה.

במחקר שפורסם בכתב העת Journal of Palliative Medicine החוקרים ביקשו לעשות אנליזת נושא על מנת לבחון את הגישה של המרכז הפדיאטרי הקנדי לטיפול פליאטיבי (Canadian Pediatric Palliative Care - PPC) כלפי טיפול במבוגרים עם לקות התפתחותית. זאת על מנת לזהות מרכיבי טיפול הניתנים לשיפור.

נערך שאלון אנונימי באמצעות Surveymonkey.com שבמסגרתו נכתבו שאלות פתוחות בסקאלת Likert. השאלות היו שאלות נושאיות או סאב נושאיות עם קוד של NVivo11. הקידוד ההתחלתי כלל ספר קודים אשר חודד בהמשך. קידוד בלתי תלוי הושווה בהמשך עם הקידוד הראשוני. מידע מקודד עבר אנליזה מחודשת לאחר ריבוד לפי נתונים דמוגרפיים, דיון בתוצאות והגעה לקונצנזוס. בשאלון השתתפו 70% ממרכזי הפליאציה הפדיאטרית בקנדה (25 מתוך 36).

נושאים עיקריים שהתקבלו בשאלון היו תקשורת וקבלת החלטות (כולל גישה לשירותים מתאימים, ידע, מיומנויות ופערי מידע בקרב מטפלים פליאטיביים במבוגרים ורופאים כלליים). פערים אשר עלו לדיון היו טיפול רפואי מורכב במטופלים פליאטיביים עם לקויות התפתחותיות וניהול מקרים כאלה.

המענה על רמת הידע בקרב מטפלים פליאטיביים ורופאים כלליים התפלג באופן שווה, אולם רופאי הילדים השיבו שרמת הידע שלהם נמוכה או גרוע מכך. כמו כן, נמצא כי הצוות הרפואי במרכזים הפליאטיביים בקנדה חש בנוח להתייעץ עם מטפלים פליאטיביים המטפלים במבוגרים וברופאים כלליים. אולם, תדירות ייעוצים אלה השתנתה באופן משמעותי בין חודשים שונים.

לסיכום, החוקרים במחקר זה מצאו מספר נושאים עיקריים ומחסומים אשר התגברות עליהם תאפשר אופטימיזציה של הטיפול הפליאטיבי במבגרים עם לקויות התפתחותיות ואינטלקטואליות.

מקור: 

Sue K, Mar N. Attitudes on Palliative Care for Adults with Developmental Disabilities. J Palliat Med [Internet]. 2021 Mar 1;24(3):391–6. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי,  לקות קוגניטיבית,  לקות התפתחותית
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו