סרטן הקיבה 11.04.2021

האם הסרת סרטן קיבה עדיפה בניתוח לפרסקופי או בניתוח פתוח?

מחקר שהתפרסם ב-Journal of Clinical Oncology בדק האם יש עדיפות לניתוח לפרסקופי על פני ניתוח פתוח להסרת סרטן קיבה מבחינת מדדים פרוגנוסטיים, משך האשפוז ויעילות הטיפול

ניתוח לפרוסקופי. אילוסטרציה

קיים ויכוח האם ניתוח לפרוסקופי להסרת הקיבה בשל תחלואה אונקולוגית בטוח ויעיל באוכלוסיה המערבית. זאת משום שבאוכלוסיה המערבית מרבית המקרים בהם מסירים סרטן קיבה בניתוח הם סבוכים והטיפול בהם הוא בריבוי מודאליות.

המחקר בוצע בעשרה מרכזים מנוסים המתעסקים בניתוחי מערכת העיכול העליונה בהולנד. מטופלים עם אדנוקרצינומה של הקיבה (מסוג cT1-4aN0-3bM0) המיועדים לניתוח הוגרלו אקראית לעבור ניתוח לפרוסקופי או גסטרקטומיה פתוחה. במחקר לא בוצעה סמיות כלל. התוצא העיקרי אותו בדקו היה משך האשפוז לאחר הניתוח. ניתוח הנתונים בוצע בשיטת “intention to treat”.

ההשערה היתה כי אשפוז לאחר ניתוח לפרוסקופי יהיה קצר יותר ועם פחות סיבוכים לאחר הניתוח, אך עם תוצאות שוות לניתוח פתוח.

בשנים שבין 2015 לבין 2018 סך הכל 227 מטופלים חולקו באופן אקראי לעבור ניתוח לפרוסקופי (n=115) או פתוח (n=112). כימותרפיה טרום ניתוחי ניתן ל-77 מטופלים מהקבוצה שעברו ניתוח לפרוסקופי (67%) ול-87 מטופלים מהקבוצה שעברו ניתוח פתוח (78%).

משך האשפוז הממוצע היה 7 ימים (טווח בין רבעוני של 5-9 ימים) בשתי הקבוצות (p=0.34). נפח הדם הממוצע שהמטופל איבד בניתוח היה נמוך בקבוצה שעברו ניתוח לפרוסקופי (150 לעומת 300 מ"ל, p<0.001), עם כי משך הניתוח הממוצע היה ארוך יותר (216 לעומת 182 דקות, p<0.001).

בין שתי הקבוצות לא נמצא הבדל מובהק בשיעור הסיבוכים לאחר הניתוח (44% לעומת 42%, p=0.91), בשיעור התמותה באשפוז (4% לעומת 7%, p=0.4), שיעור החזרה לאשפוז  תוך 30 יום (9.6% לעומת 9.1%, p=1), שיעור R0 resection rate (95% לעומת 95%, p=1), תפוקה ממוצעת של בלוטות לימפה (29 לעומת 29 בלוטות, p=0.49), שיעורי שרידות למשך שנה אחת (76% לעומת 78%, p=0.74), איכות חיים במובן הבריאותי לתקופה של עד שנה לאחר הניתוח (+1.5 ו-+3.6 בסרגל של 1-100, רווח בר סמך של 95%, 0-100).

מסקנת החוקרים היתה כי ניתוח לפרוסקופי להסרת גידול בקיבה לא הביא לקיצור ימי האשפוז שלאחר הניתוח במרכזים מערביים בהם מרבית המטופלים הם עם סרטן קיבה מתקדם. נמצא כי שיעור הסיבוכים לאחר הניתוח, והיעילות מבחינת הטיפול האונקולוגי היה ללא הבדל בין שיטות הניתוח השונות.

מקור:

Arjen Van der Veen, et al (2021). “Laparoscopic Versus Open Gastrectomy for Gastric Cancer (LOGICA): A Multicenter Randomized Clinical Trial” Journal of Clinical Oncology, March 2021; Vol. 39, Issue 9, p. 978-989. doi.org/10.1200/JCO.20.01540

נושאים קשורים:  ניתוח לפרוסקופי,  סיבוכים,  סרטן הקיבה,  מחקרים
תגובות