דלקת מפרקים פסוריאטית 12.04.2021

יעילות secukinumab לאחר טיפול ב-TNFi בדלקת מפרקים פסוריאטית

מחקר זה בחן את יעילות secukinumab בחולי דלקת מפרקים פסוריאטית שקיבלו בעבר טיפול במעכבי TNFs ואלה שטרם קיבלו טיפול זה

מחקר זה בחן באופן שיטתי את יעילות הטיפול ב-secukinumab בחולי דלקת מפרקים פסוריאטית (Psoriatic arthritis, PsA) שקיבלו בעבר טיפול במעכבי TNFs (TNFi) ואלו שטרם קיבלו טיפול ב-TNFi.

מאגרי מידע (ספריית PubMed, EMBase ו-Cochrane) ו-ClinicalTrials.gov נסרקו מהקמתם ועד 22 במאי 2020 אחר מחקרים מבוקרים אקראיים (RCT) ומחקרי תצפית על secukinumab, עם או בלי היסטוריה של טיפול ב-TNFi, בקרב חולי PsA. נתוני היעילות הוצאו מהמאמרים והוערכו באמצעות מטה-אנליזה של השפעות-אקראיות. ACR20 ו-ACR50 (שיפור של 20% ו-50% בקריטריונים לפי הקריטריונים של American College of Rheumatology) היו התוצאים שנבדקו.

במחקר נכללו שישה ניסויים מבוקרים אקראיים שדיווחו על יעילות secukinumab לפי טיפול קודם ב- TNFi. בקרב המטופלים שנחשפו לטיפול אנטי-TNFi (738 מטופלים), 33.7% (249/738) מהמטופלים השיגו תגובה של ACR20. לעומת זאת, בקבוצה שלא טופלה בעבר (1754 מטופלים), 49.8% (873/1754) מהחולים השיגו תגובה של ACR20.

טיפול קודם בתרופות אנטי-TNFi נקשר באופן משמעותי לתגובה ירודה יותר ל-secukinumab בהשוואה לקבוצה שלא טופלה בעבר באנטי-TNFi עם אפקט בגודל של 2.09 (רווח בר סמך של 95% - 1.69-2.58).

שיפור בתסמיני המחלה מתרחש בחלק מהמטופלים שעוברים מטיפול ב-TNFi ל-secukinumab, אך טיפול קודם ב-TNFi נצפה כקשור ליעילות נמוכה יותר לטיפול ב-secukinumab.

מקור:

Xu Y. et al. (2020). Rheumatology. 59(12): 3657–3665

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים פסוריאטית,  מעכבי TNF,  סקוקינומאב,  מחקרים
תגובות