סרטן השד 21.04.2021

נמצא קשר בין תכונות תאי סרטן השד ליכולת התנועתית של הגידול

ואזיקולות חוץ תאיות מסרטן שד של נשים צעירות גורמות לחדירות מוגברת של תאים שאינם ממאירים דרך מסלול היצמדות מקומי של קינאזות

ואזיקולות חוץ תאיות הן חלקיקי ממברנה קטנים אשר תורמים להתקדמות סרטן ולהתפשטות גרורות באמצעות העברה של חלבונים חשובים ביולוגית וחומצות גרעין. הן עשויות לשמש גם כסמנים ביולוגיים למצבי מחלה שונים או למטרות תרפויטיות חשובות.

לואזיקולות סרטן שד יש פוטנציאל לשנות התנהגות של תאים אחרים בסביבתם המיקרוסקופית. יחד עם זאת, התוכן הפרוטאומי של הואזיקולות של חולות סרטן שד והמנגנונים שבאמצעותם הן משפיעות על התנהגות תאי הגידול לא נחקרו עד כה.

במחקר זה השוו החוקרים בין המרכיבים הפרוטאומים של ואזיקולות חוץ תאיות אשר בודדו מתוך שושלות תאי סרטן שד ודוגמיות פלסמה ממטופלות צעירות חולות סרטן שד, לבין המרכיבים הפרוטאומים אצל נשים בריאות בקבוצת ביקורת באמצעות טכנולוגית mass spectometry.

החוקרים מצאו שהטיפול בואזיקולות שנדגמו מהנשים שחלו בסרטן שד שינה את התכונה הלא חודרנית של תאי הסרטן. החוקרים זיהו הבדלים פרוטאומים אצל הואזיקולות שבודדו מהנשים החולות שהתאימו להבדל התפקודי.

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר הצביעו על כך שהפרוטאום של ואזיקולות ממטופלות חולות סרטן שד שיקפו את התפקוד שלהן בהקשר של תנועתיות גידול.

מקור:

Kimberly R. Jordan et. al (2020) Breast Cancer Research DOI: https://doi.org/10.1186/s13058-020-01363-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרוטאום,  ואזיקולות חוץ תאיות,  חודרנות,  סרטן שד
תגובות