CMV 25.04.2021

האם ניתן לאבחן CMV מולד בעזרת בדיקת כתמי דם יבשים?

מחקר שהתפרסם ב-Jama Pediatrics בדק האם בשיטות הפקת DNA וביצוע PCR חדישות ניתן לאבחן CMV בכתם דם יבש ברגישות טובה ביחס לבדיקת רוק ושתן

עד כה לא נבדקה הרגישות של בדיקת כתמי דם יבשים (Dried Blood Spots-DBS) עבור אבחון של CMV מולד (congenital CMV-cCMV) בשיטות האבחון החדשות והרגישות של בדיקות סקר על ידי DBS.

מטרת המחקר היתה לבחון את רגישות בדיקות PCR מתוך DBS לצורך בדיקת סקר ל-cCMV. במחקר בדקו את רגישות ה-PCR מ-DBS ביחס לבדיקת רוק, עם איסוף שתן לאבחנה סופית של CMV.

מדובר במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה אשר התקיים בחמישה מחלקות יילודים ושלושה מחלקות טיפול נמרץ יילודים באזור מיניאפוליס/סנט פאול במינסוטה בין אפריל 2016 לבין יוני 2019. היילודים שהשתתפו במחקר באישור ההורים עברו בדיקת סקר ל-cCMV בשיטת DBS שגרתית כחלק מבדיקת סקר יילודים, ובדיקת רוק שנלקחה יום עד יומיים לאחר הלידה.

כתמי הדם היבשים נבדקו בבדיקת PCR למציאת עדות לזיהום cCMV גם על ידי אוניברסיטת מינסוטה (UMN) וגם על ידי הCDC. דגימות הרוק נבדקו ל-DNA של CMV בשיטת PCR על ידי מעבדה ב-UMN בלבד. אלה שנמצאו חיוביים בבדיקת DBS או רוק עברו בדיקת שתן על ידי רופא קהילה לאישוש האבחנה ב-CMV עד שלושה שבועות לאחר הלידה. ניתוח הנתונים בוצע החל מיולי 2019.

במחקר בדקו מהו מספר היילודים עם בדיקת שתן המאשרת זיהום ב-CMV וכן מה הפורפורציה של אלה שגם קיבלו אבחנה חיובית בבדיקת DBS.

מתוך 12,544 יילודים שלקחו חלק בניסוי (מתוך גיוס של 25,000), 56 יילודים נמצאו חיוביים ל-cCMV (4.5 ל-1,000 [רווח בר-סמך של 95%, 3.3-5.7]). תוצאות DBS מה-CDC - ו-UMN - יחד נמצאו בעלות רגישות של 85.7% (48 מתוך 56, רווח בר-סמך של 95%; 74.3%-92.6%) וסגוליות של 100% (רווח בר-סמך של 95%; 100%-100%), ערך ניבוי חיובי של 98% (רווח בר-סמך של 95%; 89.3%-99.6%) וערך ניבוי שלילי של 99.9% (רווח בר-סמך של 95%; 99.9%-100%).

תוצאות DBS מ-UMN בלבד נמצאו בעלות רגישות של 73.2% וסגוליות של 100% עם ערך ניבוי חיובי של 100% וערך ניבוי שלילי של 99.9%.

תוצאות DBS מה-CDC נמצאו בעלות רגישות של 76.8% וסגוליות של 100%, עם ערך ניבוי חיובי של 97.7% וערך ניבוי שלילי של 99.9%. תוצאות בדיקת הרוק היו בעלי רגישות של 92.2% (52 מתוך 56, רווח בר-סמך של 95%; 83%-97.2%) וסגוליות של 99.9% (רווח בר-סמך של 95%; 99.9%-100%) עם ערך ניבוי חיובי של 86.7% (רווח בר-סמך של 95%; 75.8%-93.1%) וערך ניבוי שלילי של 100% (רווח בר-סמך של 95%; 99.9%-100%).

מסקנת החוקרים היתה כי לבדיקת סקר בשיטת DBS יש רגישות גבוהה ביחס לזו שהוצגה במחקרים קודמים שהשתמשו בשיטה זאת לבדיקת סקר. עם התפתחות שיטות רגישות יותר להפקת DNA וביצוע PCR, בדיקות מבוססות DBS צריכות להמשיך להיחקר על מנת לאפשר בעתיד בדיקה זולה עם תפוקה גבוהה כאפשרות לבדיקת סקר ל-cCMV.

מקור:

Sheila C. Dollard et al (2021) “Sensitivity of Dried Blood Spot testing for detection of congenital Cytomegalovirus infection” JAMA Pediatrics March 2021, Vol. 175, Issue 3 :e205441. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5441

נושאים קשורים:  מחקרים,  ילדים,  מחלות זיהומיות,  כתמי דם יבשים,  בדיקת רוק,  CMV מולד,  PCR,  רגישות,  סגוליות,  ערך ניבוי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות