דיאליזה 26.04.2021

בקרה על רמות זרחן והקשר להסתיידות עורקים כלילית במטופלי דיאליזה

במחקר זה נמצא כי בקרה קפדנית על רמות הזרחן בקרב מטופלי דיאליזה תחזוקתית עשויה להאט את קצב ההתקדמות של הסתיידות עורקים כלילית

בקרב מטופלים העוברים דיאליזה תחזוקתית קיים סיכון גבוה ביותר למוות כתוצאה מגורמים קרדיווסקולריים, תופעה הניתנת להסבר בחלקה על ידי הסתיידות עורקים כלילית (CAC) חמורה. רמות גבוהות של זרחן נמצאו בקשר חיובי עם חומרת CAC, אולם טווח המטרה האופטימלי של זרחן בקרב מטופלי דיאליזה נותר לא ידוע.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Journal of the American Society of Nephrology, חוקרים ערכו השוואות בין שני סוגים של קושרי זרחן שלא על בסיס סידן ובין שני טווחי מטרה שונים של זרחן, ובחנו את השפעתם על התקדמות של CAC.

המחקר הוגדר כניסוי אקראי, פתוח-תווית, רב מרכזי והתערבותי. סך של כ-160 מטופלי דיאליזה מבוגרים נרשמו לניסוי וחולקו אקראית לשתי קבוצות: האחת לקבלת sucroferric oxyhydroxide והשנייה לקבלת lanthanum carbonate.

היעד שהוצב היה הורדת הזרחן בסרום לשני טווחי מטרה - 3.5-4.5 מ"ג/ד"ל בקבוצת הטיפול הקפדני יותר ו-5.0-6.0 מ"ג/ד"ל בקבוצת הטיפול הסטנדרטי. התוצא העיקרי שנמדד היה אחוז השינוי במדדי CAC במהלך 12 חודשי טיפול. סט הנתונים הסופי לניתוח התוצאות כלל 115 מטופלים.

החוקרים לא מצאו הבדל מובהק באחוז השינוי במדדי CAC בין שתי קבוצות הטיפול התרופתי. מנגד, אחוז השינוי במדדי CAC שנרשם בקבוצת הטיפול הקפדני (חציון של 8.52; טווח בין-רבעוני, -1.0-23.9) היה נמוך באופן מובהק בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי (חציון של 21.8; טווח בין-רבעוני, 10.0-36.1; P= 0.006). השפעה זו באה לידי ביטוי בצורה משמעותית יותר במטופלים מבוגרים (בגילאים 65-74) לעומת צעירים (בגילאים 20-64). תוצאה דומה נרשמה גם עבור השינוי האבסולוטי במדדי ה-CAC.

החוקרים סיכמו כי בקרה קפדנית על רמות הזרחן נראית מבטיחה כמעכבת התקדמות של CAC בקרב מטופלים העוברים דיאליזה תחזוקתית. יחד עם זאת הם מציינים כי יש צורך במחקרים נוספים עם מדגם גדול יותר על מנת לאשרר את הממצאים.

מקור:

Isaka Y, Hamano T, Fujii H, et al. J Am Soc Nephrol. 2021;32(3):723-735. doi:10.1681/ASN.2020050598

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמות זרחן גבוהות,  דיאליזה,  הסתיידות עורקים כלילית,  קושרי זרחן
תגובות