מוצא אתני 27.04.2021

PSA, דירוג ותמותה מסרטן הערמונית

במטופלים ממוצא הוואי או איים פסיפיים אחרים מתגלים מאפיינים חמורים יותר בעת האבחנה של סרטן הערמונית אך התמותה הספציפית לסרטן איננה גבוהה יותר

הרשות לאוכלוסין בארצות הברית ממליצה להבדין בין גברים "אסיאתיים" לבין "ילידים הוואיים או איים פסיפיים אחרים". החוקרים בדקו הבדלים פרוגנוסטיים אחרים באמצעות ריבוד במטופלים עם סרטן ערמונית בכל הדרגות.

באנליזה בוצעה סטטיסטיקה תיאורית, אנליזות תלויות זמן, עקומות קפלן מאייר ומודלים של רגרסיית קוקס רב משתנית. זאת על מנת לבחון את ההבדלים באבחנה, כמו גם תמותה ספציפית לסרטן בהתאם להגדרה של ה- Census Bureau במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי או לא גרורתי. זאת ביחס של 1:4 לעומת גברים לבנים אשר הותאמו (עם ציון נטיה) לקבוצת המחקר. המשתתפים זוהו במעקב אפידמיולוגי מתוך מאגר נתונים (בין השנים 2004 ל-2016).

בסה"כ מתוך 380,705 משתתפים (מטופלים עם סרטן ערמונית, PCa), מתוכם 1877 (0.5%) ממוצא הוואי או איים פסיפיים אחרים, 23,343 (6.1%) אסיאתיים ו-93.4% לבנים (Caucasians). בקרב המשתתפים ממוצא הוואי או איים פסיפיים אחרים, התגלו מאפיינים חמורים יותר של סרטן הערמונית בעת האבחנה. שיעור ה-PSA (מעל 20 ננוגרם למ"ל), ציון גליסון מעל 8 ודרגות של T3/T4,יN1 ו-M1 היו הגבוהים ביותר בקרב ילידי הוואי והאיים הפסיפיים, לאחר מכן באסיאתיים והנמוכים ביותר בלבנים (PSA מעל 20; 18.4% לעומת 14.8% לעומת 10.2%, גליסון מעל 8; 24.9%, 22.1%, 15.9%, דירוג T3/T4;י5.5% לעומת 4.2% לעומת 3.5%, דירוג של N1 ;4.4% לעומת 2.8% לעומת 2.7%, דירוג של M1;י8.3% לעומת 4.9% לעומת 3.9%).

אעפ"י שילידי הוואי והאיים הפסיפיים הציגו מאפייני סרטן חמורים יותר באבחנה, לא תועדה אצלם תמותה גבוהה יותר ספציפית לסרטן (לעומת לבנים). זאת בהשוואות בין מטופלים עם גידולים גרורתיים ולא גרורתיים.

החוקרים סיכמו שהמחקר מאשש את ההבדלה בין גברים ממוצא הוואי ואיים פסיפיים לבין גברים ממוצא אסיאתי (לפי המלצת Census Bureau). זאת מאחר שיש הבדל בין שתי הקבוצות ברמת ה-PSA, דירוג הסרטן והמאפיינים בעת האבחנה. נצפו הבדלי תמותה ספציפית מסרטן גם לאחר התאמה בין הקבוצות ותקנון רב משתני.

מקור: 

Deuker, M., Stolzenbach, L.F., Pecoraro, A. et al. PSA, stage, grade and prostate cancer specific mortality in Asian American patients relative to Caucasians according to the United States Census Bureau race definitions. World J Urol 39, 787–796 (2021). https://doi.org/10.1007/s00345-020-03242-8

נושאים קשורים:  מוצא אתני,  סרטן ערמונית,  גרורות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות