סרטן שד 04.05.2021

האם עומס מוטציות בסרטן שד גרורתי פותח אפשרויות טיפוליות?

תוצאות טיפול בקבוצת חולות עם סרטן שד גרורתי עם נטל מוטציות גבוה לגידול שטופלו בפמברוליזומאב

מחקר TAPUR הוא ניסוי סל בשלב II שמטרתו לזהות אותות של פעילות נוגדת גידולים של תכשירים הזמינים באופן מסחרי, בחולות הסובלים מגידולים סרטניים מתקדמים המחוללים שינויים גנומיים המהווים מטרות לטיפול תרופתי.

בכתב העת Journal of Clinical Oncology פורסם מאמר המציג תוצאותיו של מחקר עוקבה המתבסס על מחקר ה-TAPUR ובו מדווחות תוצאות הטיפול בקבוצת חולות עם סרטן שד גרורתי (mBC) עם נטל מוטציות גבוה לגידול (HTMB) שטופלו בעזרת פמברוליזומאב (pembrolizumab).

במחקר נכללו מטופלות עם mBC במצב מתקדם שטופלו במינונים המקובלים של 2 מ"ג/ ק"ג או 200 מ"ג פמברוליזומאב בעירוי כל 3 שבועות. המחקר בוצע על פי התכנון הדו-שלבי של סיימון (Simon's two-stage design), כאשר נקודת הסיום העיקרית של שליטה על המחלה (DC) הוגדרה כתגובה אובייקטיבית או מחלה יציבה למשך 16 שבועות לפחות. במידה ששתי מטופלות או יותר השיגו שליטה על המחלה בשלב I, יצורפו לעוקבה 18 חולות נוספים בשלב II. נקודות הסיום המשניות של המחקר היו הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS), הישרדות כוללת ובטיחות.

בין אוקטובר 2016 ועד יולי 2018, 28 מטופלות הצטרפו למחקר. לגידולים של כל החולות היה נטל מוטציות שנע בין 9-37 מוטציות/מגהבסיס. שליטה על המחלה ותגובה אובייקטיבית נצפו בקרב 37% (רווח בר-סמך 95%: 21 - 50) ו- 21% מהחולות (רווח בר-סמך95%: 8-41), בהתאמה.

הזמן החציוני להישרדות ללא מחלה היה 10.6 שבועות (רווח בר-סמך 95%: 7.7 - 21.1); הזמן החציוני להישרדות הכוללת היה 30.6 שבועות (רווח בר-סמך 95%: 18.3 - 103.3).

לא זוהה קשר בין משך ההישרדות ללא מחלה לבין נטל מוטציות גבוה. חמש מטופלות חוו תופעת לוואי חמורה אחת או יותר או תופעת לוואי בדרגה 3 ומעלה, שקשורות לפמברוליזומאב על פי תווית המוצר.

לסיכום, לפמרוליזומאב כטיפול יחיד יש פעילות נוגדת-גידולים בקרב חולות עם סרטן שד גרורתי עם נטל מוטציות גבוה, שקיבלו טיפול משמעותי קודם לכן. הממצאים המוצגים במאמר תומכים באישור ה-FDA שניתן לאחרונה, על פיו ניתן להשתמש בפמברוליזומאב לטיפול בחולות עם גידולים מוצקים לא נתיחים או גרורתיים להן נטל מוטציות גבוה, בהעדר אפשרויות טיפול חלופיות.

מקור: 

Alva, AS et al. Journal of Clinical Oncology. 2021 Apr 12: JCO2002923. doi: 10.1200/JCO.20.02923.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד גרורתי,  טיפול ביולוגי,  נטל מוטציות גבוה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות