רטינובלסטומה 09.05.2021

רטינובלסטומה בילדים - מהן ההשפעות ארוכות הטווח?

במחקר נבחן תפקוד הסתגלותי וקוגניטיבי בקרב ילדים עם רטיבנולבסטומה מקבלת האבחנה ועד גיל עשר שנים

בכתב העת Journal of Clinical Oncology פורסם מחקר שמטרתו לתאר את נתיב התפקוד הקוגניטיבי וההסתגלותי בקרב ילדים החולים ברטינובלסטומה, החל משלב האבחנה ועד גיל  עשר שנים. המחקר מרחיב עבודה קודמת שהציגה ממצאים משלב האבחנה ועד גיל חמש שנים.

98 מהילדים חולי הרטינובלסטומה שהשתתפו במחקר השלימו הערכה פסיכולוגית במסגרת הצטרפותם לפרוטוקול טיפולי מוסדי, כאשר 73 השלימו הערכה נוספת בגיל עשר. נתיבי התפקוד ההסתגלותי והקוגניטיבי נקבעו תוך שימוש בניתוח נתונים שכלל ריבוד על פי הטיפול, כאשר מטופלים עם 13q - נותחו בנפרד.

במסגרת הניתוח זוהה שינוי משמעותית במגמות הנתיבים האורכיים סביב גיל חמש שנים, כאשר משלב האבחנה ועד גיל חמש זוהתה ירידה תפקודית, אך בין גיל 5-10 שנים זוהתה עליה בתפקוד. דפוס זה נצפה בכל רבדי התפקוד ההסתגלותי, אך ביחס לתפקוד הקוגניטיבי זוהה רק בקרב מטופלים שעברו אנוקלאציה בלבד (שכבת C נמוך).  המסלולים הקוגניטיביים הושפעו גם מהעדפת צד וממצב האנוקלאציה.

התפקוד הכולל בגיל עשר שנים היה בדרך כלל בטווח הממוצע, אך מנת המשכל המוערכת הייתה נמוכה באופן משמעותי מהממוצע הנורמטיבי בקרב הילדים שעברו אנוקלאציה בלבד (C נמוך). חולים עם 13q- הפגינו תפקוד לקוי ביותר, אך עקב גודל המדגם הקטן נצפתה מובהקות רק בניתוחים בודדים.

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות באופן כללי על כך שהירידה בתפקוד החל משלב האבחון ועד גיל חמש שנים שנצפתה בעבר השתפרה עד גיל עשר שנים. עם זאת, הירידה המוקדמת בתפקוד, כמו גם הקשיים המתמשכים שנצפו בחולים שטופלו באנוקלאציה בלבד, מצביעים על הצורך בשירותים להתערבות מוקדמת בקרב חולים צעירים עם רטינובלסטומה.

כמו כן, המחקר מצביע על הצורך בניטור רציף של התפקוד הפסיכולוגי של חולים עם רטינובלסטומה, ובהגברת המודעות לגורמי סיכון כגון מחלה חד צדדית, אנוקלאציה, גזע ותכניות טיפוליות הכוללות ניתוח בלבד. בנוסף, עולה מן הנתונים הצורך בהפניה להתערבות מוקדמת עבור כלל המטופלים.

מקור:

Willard, VW et al. Journal of Clinical Oncology. 2021 Apr 23; JCO2003422.doi: 10.1200/JCO.20.03422.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רטינובלסטומה,  ילדים,  תפקוד קוגניטיבי,  תפקוד הסתגלותי
תגובות