זאבת 10.05.2021

הקשר בין חשיפה לסיליקה גבישית חופשית לזאבת

מטא אנליזה זו הראתה קשר אפשרי בין חשיפה תעסוקתית לסיליקה גבישית חופשית לזאבת, בפרט ברמות חשיפה גבוהות יותר

מס' ראיות מצביעות על כך שחשיפה לסיליקה גבישית חופשית (free crystalline silica) עשויה לתרום לסיכון לפתח זאבת (SLE). מחקר זה סקר באופן שיטתי אחר כל המחקרים האפידמיולוגיים שפורסמו בנוגע לקשר זה וערך מטא אנליזה על המחקרים הרלוונטיים.

מחקר זה סרק את מאגרי המידע PubMed ו-EMBASE אחר מאמרים שפורסמו בין השנים 1960 לנובמבר 2019 בכל שפה. בנוסף, נסקרו באופן ידני רשימות הביבליוגרפיה של המחקרים שנמצאו עבור מאמרים רלוונטיים נוספים. לבסוף, שבעה מחקרים נכללו בסקירה השיטתית ושישה מחקרים נכללו במטא-אנליזה (ארבעה מחקרי מקרה-בקרה ושני מחקרי עוקבה). יחס הסיכויים ורווח בר סמך של 95% (95% CI) חושבו במטא-אנליזה זו באמצעות מודל אפקטים-אקראי.

המטא-אנליזה של המחקרים שנמצאו, הראתה יחס סיכויים כולל של 3.49 (95% CI, 1.24, 9.83), ו-I2 = 92.36% (הטרוגניות משמעותית). כמו כן, המטא-אנליזה רובדה לפי סוג המחקר; מחקרי מקרה-ביקורת: יחס סיכויים 1.85 (95% CI, 0.96, 3.59) עם I2 = 75.92%; ומחקרי עוקבה (מקרים עם סיליקוזיס): יחס סיכויים 9.71 (95% CI, 1.13, 83.58) עם I2 = 72.65%.

התוצאות שהתקבלו במחקר תומכות בהשערה של קשר אפשרי בין חשיפה תעסוקתית לסיליקה גבישית חופשית ל-SLE, בפרט ברמות חשיפה גבוהות יותר, הידועות כגורמות לסיליקוזיס. המחקרים שחקרו קשר זה עדיין בודדים וההטרוגניות בין המחקרים נותרה גבוהה. מחקרים חדשים נוספים זקוקים לצורך אישור הקשר.

מקור: 

Morotti A. et al. (2020) Rheumatology. 1(60): 81–91

נושאים קשורים:  מחקרים,  זאבת,  סיליקה גבישית חופשית,  סילקוזיס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות