חבלות כליה 12.05.2021

השגחה או ניקוז בחבלות כליה?

האם הנחת סטנט בשופכן עדיפה על פני השגחה לאחר חבלה כלייתית בדרגה IV בטראומה?

כליה (איור: אילוסטרציה)
כליה (איור: אילוסטרציה)

מטרת המחקר, שתוצאותיו פורסמו בכתב העת World Journal of Urology היתה השוואת טיפול באמצעות ניקוז מוקדם על ידי הנחת סטנט בשופכן, להשגחה במטופלים עם חבלות כליה קהות בדרגה IV.

המחקר היה מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי, שבו נכללו מטופלים מ-17 בתי חולים אשר עברו חבלה כלייתית בין השנים 2005 ל-2015. המטופלים במחקר היו מטופלים שנצפתה אצלם דליפת שתן לרקמות בהדמיה חוזרת.

המטופלים חולקו לשתי קבוצות בהתאם לגישה הראשונית: השגחה אל מול ניקוז מוקדם על ידי סטנט בשופכן (תוך 48 שעות מהקבלה לאשפוז). נקודת הסיום העיקרית של המחקר היתה דליפת שתן בהדמיה חוזרת.

מתוך 1,799 מטופלים אשר עברו חבלה כלייתית, החוקרים בחרו לכלול בניסוי 238 מטופלים (57 בקבוצת הניקוז המוקדם ו-181 בקבוצת ההשגחה). בקבוצת הניקוז המוקדם, ב-29 מטופלים נמצאה דליפה חוזרת של שתן בהדמיה נוספת. זאת, לעומת 77 מטופלים בקבוצת ההשגחה (כלומר, 50.9% לעומת 42.5%, p=0.27).

שיעורי הניקוז השניוני של מערכת השתן העליונה לא היו שונים באופן משמעותי בין קבוצת הניקוז המוקדם (26.4%) לעומת קבוצת ההשגחה (16%), p=0.14. שיעור כריתת הכליה השניונית לא היה שונה באופן משמעותי סטטיסטי בין הקבוצות (0% לעומת 2.8%, p-.034). גם שיעור המוות בעקבות טראומה לא היה שונה באופן משמעותי בין שתי הקבוצות (0% לעומת 1.8%, p=0.99). באנליזה רב משתנית, ניקוז מוקדם לא נמצא קשור באופן משמעותי סטטיסטית עם דליפת שתן בהדמיה חוזרת (יחס סיכויים של 1.35, p=0.36).

החוקרים סיכמו שבמחקר הרבה מרכזי שערכו, לא נמצאו הבדלים בדליפת שתן לאחר חבלה כלייתית קהה דרגה IV, בין אם הטיפול היה השגחה או ניקוז מוקדם. נדרשים מחקרי ניסוי אקראיים מבוקרים על מנת לאשר את הממצאים.

מקור:

Chebbi, A., Peyronnet, B., Giwerc, A. et al. Observation vs. early drainage for grade IV blunt renal trauma: a multicenter study. World J Urol 39, 963–969 (2021). https://doi.org/10.1007/s00345-020-03255-3

נושאים קשורים:  חבלה כלייתית קהה,  סטנס שופכני,  מחקרים
תגובות