קרצינומה פיברולמלרית 31.05.2021

פוטנציאל מבטיח לטיפול אימונו-כימותרפי משולש בקרצינומה פיברולמלרית

המחקר הראה תוצאות טובות לטיפול המשולש במתבגרים וצעירים עם קרצינומה פיברולמלרית בסיכון גבוה

כיום, לא קיימות תרופות סיסטמיות סטנדרטיות לטיפול בקרצינומה פיברולמלרית (FLC), וטיפול ניתוחי הוא האופציה הדפניטיבית היחידה.

החוקרים תיארו במחקר את נסיונם בטיפול בחוליFLC  מורכבים (הישנויות, גרורות, גידולים אשר אינם נתיחים) עם טיפול משולש של 5-פלואורואציל, אינטרפרון, וניבולומאב. החוקרים אספו נתונים על מטופלים אשר טופלו עם טיפול משולש בין 2018 ל-2020, והעריכו אצלם תגובה, שרידות ורעילות.

תוצאות המחקר הראו כי סך הכל 22 מטופלים טופלו עם טיפול משולש, מתוכם היה ניתן להעריך את התוצאים אצל 14 משתתפים. חציון מספר הטיפולים אשר עברו המשתתפים היה 18 (8-44). בזמן האנליזה, חציון משך השרידות ללא התקדמות מחלה היה תשעה חודשים (4.5-26), 29% יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לטיפול המשולש.

כמו כן, חמישה מטופלים השיגו רמיסיה קלינית, שמונה התייצבו או השתפרו, ואצל מטופל אחד המחלה המשיכה להתקדם.

סך התגובה האובייקטיבית (רמיסיה קלינית + תגובה חלקית) עמד על 50%, ושיעור השליטה על הגידול (רמיסיה קלינית + תגובה חלקית + מחלה יציבה) היה 93%.

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר המוקדמות תמכו בפוטנציאל המבטיח של הטיפול המשולש להאטת התקדמות מחלה והארכת שרידות אצל מטופלים בסיכון גבוהה עם FLC.

מקור:

Gottlieb s. et. al (2021) Oncology DOI: https://doi.org/10.1159/000513358

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה פיברולאמלארית,  טיפול משולש,  שרידות
תגובות