סרטן הקיבה 07.06.2021

האם למיקרוביום הקיבה השפעה על היווצרות גידולים סרטניים?

המחקר בחן את השפעת מיקרוביום הקיבה של מטופלים ללא H.pylori ומטופלים לפני ואחרי הכחדה של החיידק על היווצרות סרטן קיבה ראשוני

מלבד H.pylori, למרכיבים נוספים של מיקרוביום הקיבה ישנו תפקיד בתהליך היווצרות הגידולים (tumorigenesis) בסרטן הקיבה. חולים שעברו כריתה אנדוסקופית תת-רירית אנדוסקופית של סרטן קיבה בשלב מוקדם נמצאים בסיכון גבוה לפתח גידולים מטא-כרוניים של סרטן הקיבה גם לאחר הכחדה מוצלחת של H.pylori.

במחקר רטרוספקטיבי שפורסם בכתב העת Gastric Cancer בחנו החוקרים את הפרופילים החיידקיים ואת השינויים הנלווים בקרב חולים אלה, לאחר הכחדת H.pylori.

במחקר נכללו 19 חולים נגועים ב-H. pylori עם סרטן קיבה בשלב מוקדם שטופלו או היו עתידים להיות מטופלים בכריתה אנדוסקופית, עם ביופסיה מצומדות מלפני ואחרי הכחדת החיידק. עשרה חולים שליליים ל-H. pylori היוו את קבוצת הביקורת. דגימות הביופסיה נותחו באמצעות ריצוף 16S rRNA.

בקרב חולים שהיו חיוביים ל-H. pylori נמצאו רמות נמוכות של מגוון ואחידות של אוכלוסיות החיידקים עם מחיקתם של מספר סוגים, כולל Blautia, Ralstonia, Faecalibacterium, Methylobacterium ו-Megamonas.

הכחדת H. pylori החזירה חלקית את המגוון החיידקי, כפי שהוערך במהלך מעקב חציוני 13 חודשים לאחר הכחדת ה-H. pylori. עם זאת, גם לאחר ההכחדה, המיקרוביום של מטופלים אלה היה מגוון פחות מזה של קבוצת הביקורת והיו עשירות פחות בחמשת הסוגים שהוזכרו לעיל. הכחדת H. pylori שינתה גם את הרכב החיידקים, אך לא באותה מידה כמו זו שבבקרה. על כן, ניתן לסווג את האוכלוסיות החיידקיות לשלוש קבוצות נפרדות: H. pylori-שלילי, טרם הכחדה, ולאחר הכחדה.

לסיכום, שינויים בדיסביוזה עשויים להימשך זמן רב לאחר הכחדת H. pylori בקרב חולים עם היסטוריה של סרטן הקיבה. דיסביוזה עלולה להיות מעורבת בהיווצרות של סרטן קיבה ראשוני וגם של סרטן  מטא-כרוני לאחר הכחדת H. pylori בקרב חולים אלה.

מקור:

Watanabe, Toshio et al. Gastric Cancer. 2021 May;24(3):710-720. doi: 10.1007/s10120-020-01141-w.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הקיבה,  הליקובקטר פילורי,  מיקרוביום
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות