סרטן הקיבה 10.06.2021

סמנים פרדיקטיביים ומטרות חדשות לטיפול אימוני בסרטן קיבה

במאמר זה מוצג מחקר שבחן מספר ליגנדים המעכבים את מערכת החיסון בתאי סרטן הקיבה, ומצא סמנים ביולוגיים אפשריים לחיזוי תגובה לטיפול אימונולוגי וכן מטרות חדשות לטיפול במעכבי בקרה חיסונית בחולים אלה

אימונותרפיה המכוונת ל-PD-1 מעניקה רווח הישרדותי מועט לחולים עם סרטן קיבה מתקדם או חוזר בלתי נתיח. מלבד מעכב הבקרה החיסונית המוכר PD-L1, נימצא ביטוי ליגנדים מעכבים נוספים כגון CEACAM-1 ו-LSECtin בתאי סרטן הקיבה.

במחקר שפורסם בכתב העת Gastric Cancer העריכו החוקרים את הביטוי של ליגנדים אלה, ואת הערך הפרוגנוסטי והפרדיקטיבי שלהם בקרב חולי סרטן הקיבה.

באמצעות צביעות אימונוהיסטוכימיות הוערן שיעור הביטוי של ליגנדים מעכבים שונים, כולל PD-L1, CEACAM-1, LSECtin ו-MHC class II, בקרב 365 חולים בסרטן הקיבה. החוקרים ניתחו את הקשר בין ביטוי הנ"ל לבין ההישרדות הכוללת (OS). בנוסף, הוערכה ההשפעה של טיפול בנוגדנים חד-שבטיים אנטי-PD-1 או אנטי-PD-L1 עם/ בלי נוגדנים חד-שבטיים אנטי-Lag-3 וכן עם/ ללא נוגדנים חד-שבטיים אנטי-Tim-3. השפעה זו הוערכה ע"י מבחן ציטוטוקסי, בו השתמשו החוקרים בשבטי CTL ספציפיים לאנטיגן בשורות תאי סרטן הקיבה.

ביטוי משותף של הליגנדים המעכבים עבור PD-1, Tim-3 ו- Lag-3 נצפה בשיעור גבוה (34.7%). ביטוי CEACAM-1, LSECtin ו-MHC Class II הראה מתאם משמעותי לביטוי PD-L1 ולהישרדות הכוללת. ניתוח רב משתני הדגים כי ביטוי נמוך של CEACAM-1 הינו גורם פרוגנוסטי בלתי תלוי.

שילוב של שניים או שלושה תכשירים מעכבי נקודות בקרה (ICIs) הביא להשפעה מתווספת לציטוטוקסיות של שבטי CTL כנגד כל שורות תאי סרטן הקיבה שהיו חיוביות לליגנדים.

לסיכום, מתוצאות המחקר עולה כי רמות הביטוי של הליגנדים המעכבים Tim-3 ו-Lag-3 בתאי סרטן הקיבה עשויים לשמש כסמנים לחיזוי התגובה לטיפול עם אנטי-PD-1, וכי לטיפול חיסוני משולב בעזרת תשלובת ICIs המכוונים ל-PD-1, Tim-3 ו-Lag-3 יש פוטנציאל טיפולי לטיפול בחולי סרטן הקיבה.

מקור: 

Mimura, Kosaku et al. Gastric Cancer. 2021 May;24(3):611-623. doi: 10.1007/s10120-020-01151-8.

נושאים קשורים:  סרטן הקיבה,  מעכבי נקודות בקרה,  טיפולים אימונולוגיים,  מחקרים
תגובות