סרטן הריאות 14.06.2021

תופעות לוואי חיסוניות תחת טיפול אימונותרפי ופרוגנוזה בחולי סרטן ריאה

במחקר נבחנה ההשפעה של אירועים הקשורים למערכת החיסון על פרוגנוזה וניבויי יעילות אצל חולי סרטן ריאה מסוג Non-Small המטופלים באימונותרפיה

התפתחות אירועים חריגים הקשורים למערכת החיסון בקרב חולים המטופלים עם אימונותרפיה דווחה בעבר כמנבאת פרוגנוסטי חיובי במספר מחקרים. החוקרים ביקשו לבחון את הקורלציה בין האירועים הללו לפרוגנוזה אצל חולי סרטן ריאה מסוג non-small cellי(NSCLC) וכן לבחון את מאפייני המטופל הקשורים לתגובה לטיפול אצל מטופלים אשר פיתחו תגובה חיסונית חריגה.

במחקר נכללו 80 מטופלים, אשר הנתונים לגביהם נאספו באופן רטרוספקטיבי. המטופלים היו עם NSCLC וטופלו עם אימונותרפיה בבית החולים Shinshu בין פברואר 2016 לפברואר 2020. שרידות ללא התקדמות מחלה (PFS) ושרידות כוללת (OS) הושוו בין מטופלים עם ובלי תופעות לוואי חיסוניות שליליות. החוקרים בחנו את הגורמים הפרוגנוסטיים אשר היו קשורים ל-PFS ו-OS.

תוצאות המחקר הראו כי 25 מטופלים פיתחו תופעות חיסוניות שליליות. ה-PFS החציוני וה-OS של המטופלים שסבלו מהתופעות השליליות היו ארוכים באופן משמעותיים בהשוואה למטופלים שלא חוו תופעות לוואי חיסוניות: 6.8 לעומת 1.9 חודשים, P<0.001 ו-37.8 לעומת 8.1 חודשים, P<0.001, בהתאמה).

כמו כן, החוקרים מצאו כי התפתחות תופעות לוואי חיסוניות היוותה גורם פרוגנוסטי חיובי בלתי תלוי. מבין המטופלים שסבלו מתופעות הלוואי, הקבוצה שהגיבה לטיפול סבלה משעור גבוה יותר של תופעות לוואי חיסוניות מרובות.

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר הראו שהופעה של תופעות לוואי חיסוניות היתה קשורה להטבה קלינית אצל חולי NSCLC אשר טופלו עם אימונותרפיה. אלה אשר פיתחו תופעות לוואי מרובות היו עם סיכויי טוב במיוחד לפרוגנוזה טובה.

מקור:

Sonehara K. et. al (2021) Oncology DOI: https://doi.org/10.1159/000511999

נושאים קשורים:  מחקרים,  תופעות לוואי,  אימונותרפיה,  סרטן ריאה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות