סרטן מעי גס 29.06.2021

יתרון הישרדותי בקרב אנשים צעירים המאובחנים עם סרטן מעי גס בשלב מוקדם

ממצא זה מדגיש את החשיבות של גילוי CRC מוקדם אצל אנשים צעירים

חולים המאובחנים עם סרטן המעי הגס (CRC) בגיל < 50 הם בעלי תוצאות הישרדות טובות יותר מאשר אנשים שאובחנו בגיל 51-55, כך עולה ממאמר פורסם לאחרונה על נתונים של 750,000 מארה"ב. ממצא זה מדגיש את החשיבות של גילוי CRC מוקדם אצל אנשים צעירים.

מחקרים קודמים שהשוו נתוני הישרדות בין קבוצות גיל שונות הניבו תוצאות לא עקביות. במחקר זה אשר נסמך על נתוני מאגר הסרטן הלאומי בארה"ב (NCDB) הושוותה הישרדות חולים בגיל < 50 שנים, לחולים בגיל 51-55 שנים (חולים שאובחנו בגיל 50 שנים לא נכללו כדי למזער הטיה של גילוי סקר בגיל 50, מכיוון שבדיקות הסקר מביאות לנתח גדול יותר של גילוי בשלבים מוקדמים). ההשוואה העלתה כמה הבדלים משמעותיים: בקבוצת גיל < 50 היו יותר נשים (47.3% לעומת 43.8%; P <.001), יותר סרטן בשלב 4 (27.8% לעומת 24.1%; P <.001) ויותר גידולי רקטום (29.3% לעומת 28.7%; P = .004).

ההישרדות הייתה הארוכה ביותר בקרב חולים בגיל 35-39 שנים בהשוואה ל-51-55 שנים (aHR, 0.88, 95% CI, 0.84-0.92; P<0.001) כמו כן אם משווים חולים עם גידולים מוקדמים בשלב I-II נמצא שלחולים בגיל < 50 הישרדות טובה לעומת גיל 51-55. (Stage I: HR, 0.87; 95% CI, 0.81-0.93; P<0.001) (Stage II: HR, 0.86; 95% CI , 0.82-0.90; P<0.001)

לעומת זאת לא נצפה יתרון הישרדותי בקרב חולים שאובחנו בגיל 25 ומטה, או בקרב חולים שמחלתם אובחנה בשלב III או IV. סרטן המעי הגס התורשתי שאינו פוליפוזיס (סינדרום לינץ'), קשור בהישרדות מעולה ומאובחן לעיתים קרובות בקרב אנשים בגילאי 35-45. לעומת זאת, תסמונת פוליפוזיס קולי (APC) שכיחה יותר בקרב אנשים המאובחנים בגיל צעיר מ-20 (10%), בהשוואה לאלו שאובחנו בגילאים מאוחרים יותר (0.1%), ואינה קשור ליתרון הישרדותי. תסמונות גנטיות אלה יכולות להסביר חלקית את השונות בהישרדות בין הגילאים.

המחברים ציינו כי יש לפרש את התוצאות בזהירות, בהתחשב בכך שהיתרון שתואר היה צנוע, וכן בשל שונות התוצאות לפי הגיל והשלב. כמו כן ב-Editorial שליווה את המאמר צויין כי חולים צעירים סובלים פחות ממחלות נלוות, ויכולים לסבול כימותרפיה בצורה טובה יותר, נתונים העשויים להשפיע לטובה על הישרדות. ממצאי המחקר מצביעים על כך שיש מקום להמליץ להקדים את גיל התחלת בדיקות הסקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס מ-50 שנים ל-45 שנים, כפי שהומלץ לאחרונה ע"י גורמי מקצוע בארה"ב. זאת מכיוון שהמחקר תומך בחשיבות הגילוי המוקדם בחולים צעירים. יש צורך בבדיקה מוקדמת יותר בגלל העלייה בשכיחות האבחנות בשלב מאוחר בקרב חולים צעירים יותר, אשר, כפי שנמצא במחקר, קשורות לתוצאות גרועות יותר. על קלינאים להיות אגרסיביים כאשר הם נתקלים בתסמינים העלולים להעיד על CRC באנשים צעירים.

מקור:

Cheng E, Blackburn HN, Ng K, et al. Analysis of Survival Among Adults With Early-Onset Colorectal Cancer in the National Cancer Database. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2112539. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.12539

נושאים קשורים:  סרטן מעי גס,  סרטן בשלב מוקדם,  הישרדות,  מחקרים
תגובות