סרטן הריאות 13.07.2021

אלטרנטיבה חדשה לטיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC

במחקר שהתפרסם בכתב העת New England Journal of Medicine נמצא: לסוטוראסיב יש פעילות טובה כנגד NSCLC עם מוטציה מסוג KRAS p. G12C.

במחקר שלב 1 סוטוראסיב הציג פעילות נוגדת סרטן במטופלים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם עם מוטציות KRAS p.G12C. פעילות אנטי סרטנית זו בלטה במיוחד עבור תת-קבוצה של מטופלים עם non-small-cell lung cancer (NSCLC).

במחקר שלב 2 שבוצע על קבוצה יחידה, החוקרים בחנו את הפעילות של סוטוראסיב במתן פומי במינון של 960 מ"ג פעם ביום עבור חולים עם NSCLC מתקדם עם מוטציות KRAS p.G12C אשר טופלו עד כה בטיפולים סטנדרטיים.

התוצא העיקרי היה תגובה אובייקטיבית (מליאה או חלקית) על פי סקירה עצמאית. תוצאים משניים כוללים משך תגובה, שליטה במחלה (מוגדר כתגובה מליאה או חלקית או התייצבות המחלה), שרידות ללא התקדמות המחלה, שרידות כוללת ובטיחות הטיפול. כמו כן, החוקרים בחנו ביומרקרים חדשים שניתן לייחס לתגובה לטיפול עם סוטוראסיב.

מתוך 126 מטופלים שגויסו למחקר הרוב (81%) קיבלו טיפול קודם של כימותרפיה מבוססת פלטינה ומעכבי PD-1 או PD-L1. לפי סקירה מרכזית, ל-124 מטופלים נמצאה מחלה מדידה במצב הבסיס, אשר הוערכו לתגובה טיפולית. תגובה אובייקטיבית הודגמה עבור 46 מטופלים (37.1%; רווח בר-סמך של 95%, 28.6-46.2), כאשר ארבעה מטופלים (3.2%) התייצגו עם תגובה מלאה ויתר 42 המטופלים (33.9%) התייצגו עם תגובה חלקית. משך התגובה החציונית עמדה על 11.1 חודשים.

שליטה במחלה הושגה ב-100 מטופלים (80.6%; רווח בר-סמך של 95%, 72.6-87.2). שרידות חציונית ללא התקדמות המחלה עמדה על 6.8 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 5.1-8.2), ושרידות כוללת חציונית הייתה 12.5 חודשים.

תופעות לוואי מקושרות לטיפול התרחשו בקרב 88 מתוך 126 מטופלים (69.8%), כולל אירועים מדרגה שלישית אשר התרחשו ב-25 מטופלים (19.8%) ואירוע מדרגה 4 במטופל 1 (0.8%). תגובות נצפו בתתי קבוצות שהוגדרו לפי מצב הביטוי של PD-L1, עומס מוטציות בגידול, וביטוי משותף של מוטציות מסוג STK11, KEAP1 או TP53.

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול עם סוטוראסיב הפיק תועלת קלינית יציבה עבור חולים עם NSCLC עם מוטציה מסוג KRAS p.G12C, ללא הפחתה ברמת בטיחות הטיפול.

מקור:

Ferdinandos Skoulidis, et al. (2021) “Sotorasib for Lung Cancers with KRAS p.G12C Mutation”. New England Journal of Medicine, June 2021. Published online before print. DOI: 10.1056/NEJMoa2103695

נושאים קשורים:  סרטן ריאה,  סוטוראסיב,  מוטציות,  מחקרים
תגובות