שיתוק קיבה אידיופתית 15.07.2021

תפקידו של סרוטונין במערכת העיכול

במחקר נמצא מנגנון פתופיזיולוגי חדש למחלת שיתוק קיבה אידיאופתית המערבת ירידה בתאי אנטרוכרומפין ויצירת סרוטונין במערכת העיכול

תנועתיות המעי מווסתת על ידי סרוטונין (5-hydroxytryptamine [5-HT]) אשר מיוצר בעיקר בתאי אנטרוכרומפין (EC) בצינור העיכול. עם זאת, תפקידו המדויק של 5-HT המיוצר על ידי EC בוויסות תנועת המעי עדיין לא ברור לחלוטין.

החוקרים במחקר זה השתמשו בסוג חדש של עכבר טרנסגני על מנת לבחון את פיזור תאי EC במעי ואת התפקיד הפתופיזיולוגי של חסר 5-HT בתנועת מעי בעכברים ובני אדם. החוקרים פיתחו עכברים עם יכולת שפעול מוטציה Tph1CreERT2/+ בתאי EC אשר שימשו ליצירת עכברים לקבוצת הביקורת Tph1-tdTom ועכברים עם ירידה בתאי EC עם ביטוי גנטי של Tph1-DTA.

החוקרים בחנו את פיזור וצורות תאי EC, ותתי-אוכלוסיות בקבוצת הביקורת. תנועתיות המעי נבדקה in vivo וגם ex vivo בעכברים עם חסר בתאי EC. בנוסף, הם בחנו את תכולת 5-HT בביופסיה ובדגימות פלסמה ממטופלים עם שיתוק קיבה אידיופתית (Idiopathic Gastroperesis - IG).

תוצאות המחקר הדגימו כי עכברים מסוג Tph1-tdTom התייצגו עם תאי EC בעלי פיזור הטרוגני בכל צינור העיכול, עם צפיפות רבה ביותר באזור האנטרום והמעי הגס הפרוקסימלי. שתי תתי אוכלוסיות של תאי EC זוהו במעי: תאי מתחדשים בנמצאים בתחתית הקריפטות במעי, ותאים בוגרים שזוהו באזור הוילי.

עכברים מסוג Tph1-DTA הציגו עיכוב בהתרוקנות הקיבה ועלייה במשך המעבר בצינור העיכול והמעי הגס. ניתן היה לתקן שינויים אלה בתנועתיות המעי על ידי מתן 5-HT ממקור חיצוני. חולים עם IG הראו ירידה משמעותית במספר תאי EC במעי וירידה בתוכן 5-HT, אשר נמצאו בקשר הפוך עם קצב ריקון המעי.

מסקנת החוקרים היתה כי עכברים עם גנים מסוג Tph1CreERT2/+ מהווים כלי משמעותי עבור ניתוח התפקידים של תאי EC בפעילות המעי. תוצאות מחקר זה מציעות כי נמצא מנגנון פתופיזיולוגי של חסר 5-HT במחלת IG.

מקור:

Lai Wei, et al. (2021) “Serotonin Deficiency Is Associated With Delayed Gastric Emptying”, Gastroenterology, June 2021. Vol. 160, Issue 7, p. 2451-2466. doi.org/10.1053/j.gastro.2021.02.060

נושאים קשורים:  מחקרים,  תאי אנטרוכרומפין,  סרטונין,  תנועתיות מעי,  ריקון מעי
תגובות