סרטן אורותליאלי 05.08.2021

הישנות בצינור השופכה לאחר כריתה רדיקלית של הערמונית וכיס השתן

במחקר זה נמצא כי הישנות בצינור השופכה בעקבות כריתה רדיקלית של הערמונית וכיס השתן הייתה נמוכה אצל גברים ללא גורמי סיכון למחלה של צינור השופכה

מטרת המחקר הייתה להציג את תוצאותיה של תוכנית מעקב אחר מצב צינור השופכה ולבחון את שעור ההישנות של סרטן בצינור השופכה לאחר כריתה רדיקאלית של הערמונית וכיס השתן (RC).

במסגרת המחקר התבצעה אנליזה רטרוספקטיבית של נתונים קליניים והיסטו-פתולוגיים אשר נאספו מגברים אשר עברו RC ומעקב צינור שופכה, בין ינואר 2011 לאוקטובר 2016.

תוצאות המחקר הראו כי RC התבצעה אצל 491 גברים. 31 ו-19 גברים עברו כריתה סינכרונית (ממאירות, n=10, 32.3%) ומדורגת (ממאירות, n=6, 31.6%) של צינור השופכה, בהתאמה. יתר הגברים (441) עברו מעקב, כאשר 183 (41.5%) עברו לפחות אורטרוסקופיה אחת, 14 (3.2%) כריתות של צינור השופכה התבצעו ו-12 (2.7%) ממצאים העידו על הישנות מחלה בצינור השופכה (UR). מתוך מקרי ה-UR,י7 (58.3%) גברים התייצגו עם תסמינים ו-5 (41.7%) זוהו בזכות מעקב. לאחר משך מעקב חציוני של 21.8 חודשים, שרידות לאחר שנתיים אצל גברים שעברו כריתת צינור שופכה סינכרונית הייתה 71.4% (לעומת 84.6% ללא כריתה, 92.9% בעקבות כריתה מדורגת ו-83.8% בעקבות כריתה לטיפול בהישנות).

החוקרים סיכמו כי UR בעקבות RC הייתה נמוכה אצל גברים ללא גורמי סיכון למחלה של צינור השופכה. אורטרוסקופיה שנתית וציטולוגיה מדגימת שתן עשויות לא להיות שימושיות ומתאימות בחלק מהגברים לאחר RC, ולא נראה שיש להן השפעה של שרידות לאחר שנתיים.

מקור: 

Karl H Pang  et. al (2021) Journal of Clinical Urology DOI:  https://doi.org/10.1177/2051415820920519

נושאים קשורים:  סרטן אורותליאלי,  הישנות,  כריתה רדיקלית של הערמונית,  מחקרים
תגובות