פרפור עליות 12.08.2021

ההשפעה של פרפור עליות על תוצאים הקשורים לאי ספיקת לב

במחקר זה נמצא כי מטופלים עם אי ספיקת לב אשר חוו סיבוכים של פרפור עליות דיווחו על איכות חיים נמוכה יותר בהקשר הבריאותי

פרפור עליות (AF) הינו סיבוך שכיח של אי ספיקת לב (HF), כאשר כל אירוע כזה קשור לירידה בדירוג איכות החיים על פי מדרג ה-HRQoL. מטרת המחקר הייתה לכמת את הנטל המצטבר בעקבות AF הפוגע באיכות החיים אצל חולי HF.

החוקרים אספו נתונים מתוך מאגר ה-mEVAL ביוטה, ובאמצעותם בצעו אנליזה של תוצאים מדווחי-מטופלים (PROs) אצל חולי HF עם וללא פרפור עליות. התוצא העיקרי היה דירוג על פי שאלון ספציפי לחולי HF - ה- Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ), כאשר PROs כלליים היו התוצאים המשניים.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 1,707 מטופלים עם HF,י36% היו עם AF (n=616). אלה שהיו עם HF ו-AF היו מבוגרים יותר (גיל ממוצע 69 לעומת 58, p<0.001), עם סיכוי גבוה יותר לשבץ ברקע (29% לעומת 17%, p<0.001) וקרדיומיופתיה איסכמית (28% לעומת 23%, p=0.01), אך היו עם מקטעי פילטה דומים (44% בממוצע אצל כולם, p=0.6). כמו כן, החוקרים מצאו כי HF עם AF, לעומת HF  בלבד, היה קשור לתוצאות KCCQ גרועות יותר (הפרש ממוצע -3.45, 95% רווח בר-סמך -6.24- -0.65) וכן תוצאות גרועות יותר במדרג התפקוד הגופני על פי PROMIS (הפרש ממוצע -2.59- -0.67). ההפרש בדירוג VAS לבריאות כללית היה גבולי (הפרש ממוצע -2.01, 95% רווח בר-סמך -4.51- -0.49). דירוג הדיכאון על פי PROMIS היה עם תוצאות דומות (הפרש ממוצע 0.54, 95% רווח בר-סמך -0.48-1.57).

החוקרים סיכמו כי סיבוך עם AF הופיע בקרוב לשליש ממקרי אי ספיקת הלב, ומטופלים עם HF ו-AF היו משמעותית מבוגרים וחולים יותר. בנוסף, AF היה קשור לתוצאות גרועות יותר ב-HRQoL בהשוואה ל-HF לבד.

מקור: 

Benjamin A. Steinberg et. al (2021) Journal of Cardiac Failure DOI: https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2021.07.009

נושאים קשורים:  פרפור עליות,  אי ספיקת לב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות