אולטרסאונד 19.09.2021

אולטרסאונד טרום ניתוחי של בלוטות הלימפה האזוריות בחולי מלנומה

חוקרים סבורים כי אולטרסאונד טרום ניתוחי לא מעריך באופן מהימן את מידת ההתפשטות לבלוטות הלימפה של מלנומה עורית

מראה מיקרוסקופי של בלוטת לימפה (אילוסטרציה)
מראה מיקרוסקופי של בלוטת לימפה (אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם הערכת אולטרסאונד של בלוטות הלימפה האזוריות לפני הניתוח, בחולים עם מלנומה ראשונית של העור, מספקת הערכה מדויקת של מידת ההתפשטות של המחלה. המחקר בוצע בשל הסברה כי אולטרסאונד טרום ניתוחי יכול למנוע את הצורך בביצוע SLNBי(sentinel lymph node biopsy), אך ברוב הדוחות ממרכזים בבודדים הרגישות של הבדיקה הייתה נמוכה.

החוקרים ערכו אנליזה של נתונים מאולטרסאונד טרום ניתוחי ושל התוצאות ה-SLNB, מחולים שקיבלו טיפול ב-20 מרכזים המשתתפים בשלב בדיקת הסקר של מחקר ה-Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial. כל הבלוטות שנכרתו עברו הערכה היסטו-פתולוגית והוגדרו כחיוביות אם נראתה בהן איזו שהיא עדות למלנומה.

החוקרים דיווחו כי בלוטות זקיף זוהו והוסרו ב-2,859 חולים שעברו הערכה על ידי אולטרסאונד לפני הניתוח. הם מצאו כי מתוך החולים, ב-548 נמצאו גרורות בבלוטות הלימפה. בד בבד, בדיקת האולטרסאונד הייתה חיובית (לא תקינה) בקרב 87 חולים (3.0%). הם דיווחו כי מתוך החולים שהיו להם בלוטות חיוביות, ל-39 (7.1%) הייתה גם בדיקת אולטרסאונד חריגה. כאשר ערכו בדיקה של צברי בלוטות, 3,302 צברים עברו הערכה ו-38 היו חיוביים אמתיים (1.2%). החוקרים מצאו כי כאשר נבחנו צברים, הרגישות של בדיקת האולטרסאונד הייתה 6.6% (רווח בר-סמך 95%: 4.6-8.7) והספציפיות 98.0% (רווח בר-סמך 95%: 97.5-98.5). כמו כן, מצאו כי שטח החתך החציוני של כל הגרורות בבלוטות הזקיף היה 0.13 מ"מ, בעוד כי בצברים חיוביים אמתיים על פי אולטרסאונד, השטח היה 6.8 מ"מ. לבסוף, נמצא כי הרגישות של האולטרסאונד עלתה עם הגדלת עובי Breslow של המלנומה העיקרית (0% בעובי של 1 מ"מ. או פחות לעומת 11.9% בעובי של יותר מ-4 מ"מ). החוקרים דיווחו כי הרגישות של בדיקת האולטרסאונד לא עלתה באופן מובהק עם העלייה בהיקף החולים במרכז הרפואי או עם הוספה של בדיקת lymphoscintigraphy לפני ביצוע האולטרסאונד.

החוקרים הגיעו למסקנה כי באוכלוסייה בשלב בדיקת הסקר של מחקר ה-MSLT-II, נפח הגידול בבלוטת הלימפה היה בדרך כלל קטן מדי ממה שניתן לזהות באופן אמין בבדיקת אולטרסאונד. הם סבורים כי על מנת להעריך את התפשטות המחלה לבלוטות באופן מדויק בחולי מלנומה, ולבנות תכנית טיפול מדויקת, לא ניתן להשתמש באולטרסאונד כחלופה לביופסיה של בלוטת הזקיף.

מקור:

Thompson, J. F. et al. Annals of Surgery 2021; 273(4); 814-820. doi: 10.1097/SLA.0000000000003405

נושאים קשורים:  אולטרסאונד,  מלנומה,  בלוטות לימפה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות