סרטן השד 18.10.2021

האם כימותרפיה משפיעה על תוצאי ניתוחי שחזור שד?

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין טיפול כימותרפי אדג'ובנטי וניאואדג'ובנטי לבין סיבוכים ותוצאים שדווחו ממטופלות שעברו שחזור שד מיידי

נשים שעוברות ניתוח לחזור שד מיידי זקוקות פעמים רבות לכימותרפיה. עד כה לא תוארו היטב ההשפעות של כימותרפיה על תוצאי שחזור שד. מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין טיפול כימותרפי אדג'ובנטי וניאואדג'ובנטי לבין סיבוכים ותוצאים עליהם דיווחו מטופלות (Patient-Reported Outcomes - PRO) אשר עברו שחזור שד מיידי.

מחקר Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium Study הינו מחקר עוקבה הבוחן פרוספקטיבית את ה-PROs ורטרוספקטיבית את הסיבוכים של הניתוח במטופלות שעוברות שחזור שד אוטולוגי או מבוסס שתל מ-11 מרכזים רפואיים. המחקר בוצע בין התאריכים 1 לינואר 2012 ועד 31 בדצמבר 2017.

למחקר גויסו נשים בגילאי 18 שנים ומעלה אשר עברו שחזור שד בסמיכות לאחר כריתת שד, עם תקופת מעקב של שנתיים. במחקר לא השתתפו מטופלות אשר עברו כריתת שד פרופילקטית, שחזור מושהה, שחזור בתזמון מעורב, שחזור משולב, שחזור המערב דש העשוי משריר הלטיסימוס דורסי, דש מנוקב משריר הגלוטאוס העליון או הגלוטאוס התחתון או נשים שעברו טיפול כימותרפי אדג'ובנטי וניאואדג'ובנטי.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו סיבוכים ו-PRO (שביעות רצון מהשד המשוחזר, ורווחה פיזית, פסיכוסוציאלית ומינית) בעזרת שאלון BREAST-Q, שהינו מדד מתוקף עבור PRO מסויימים. כמו כן, נאסף מידע על אודות מצב הבסיס של המטופלות.

במחקר השתתפו 1,881 נשים (גיל ממוצע של 49.9±9.9 שנים), מתוכן 1,373 (73%) עברו שחזור מבוסס שתל, 508 (27%) עברו שחזור אוטולוגי, 200 (10.6%) טופלו בכימותרפיה ניאואדג'ובנטית, 668 (35.5%) בכימותרפיה אדג'ובנטית ו-1,013 (53.9%) לא טופלו כלל עם כימותרפיה.

תוצאות המחקר הדגימו כי מטופלות שלא קיבלו טיפול כימותרפי היו מבוגרות יותר באופן מובהק (ממוצע 51.6±9.4 שנים; p<0.001), ומטופלות שקיבלו טיפול כימותרפי נמצאו בעלות סיכוי טוב יותר לעבור טיפול קרינתי, 108/200 [54%] לכימותרפיה ניאואדג'ובנטית, 321/668 [48.1%] לכימותרפיה אדג'ובנטית; p<0.001).

מתוך הנבדקות אשר עברו שחזור מבוסס שתל, שיעור הסיבוכים מכל סיבה היה גבוה באופן מובהק בקבוצת הנשים שקיבלו כימותרפיה אדג'ובנטית (153/490 [31.2%]) או ניאואדג'ובנטית (44/153 [28.8%]) בהשוואה לאלו שלא עברו טיפול כימותרפי (176/730 [24.1%]; p=0.02). בניתוח רב-משתני נמצא כי הבדלים אלו לא היו מובהקים.

עבור נשים שעברו שחזור אוטולוגי, לא נצפו הבדלים מובהקים בשיעור הסיבוכים בין קבוצות הטיפול הכימותרפי השונות. בתקנון עבור משתנים קליניים, לא נצפו הבדלים מובהקים בין קבוצות הטיפול הכימותרפי השונות בתוצאות שאלון BREAST-Q, מלבד רווחה מינית. בקבוצת הנשים שעברו שחזור מבוסס שתל, אלו שעברו טיפול כימותרפי אדג'ובנטי התייצגו עם ציוני BREAST-Q נמוכים באופן מובהק בשאלת הרווחה המינית (β -4.97, רווח בר-סמך של 95%, -8.68 עד -1.27; p=0.009).

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול כימותרפי אדג'ובנטי או ניאואדג'ובנטי לא נמצא קשור להסתברות הסיבוכים במטופלות שעוברות שחזור שד מכל סוג. כמו כן, הטיפול הכימותרפי לא נמצא קשור לשביעות רצון הנבדקות מהשחזור או לרווחה הפסיכוסוציאלית.

מקור:

Hart SE, et al. (2021) “Association of Clinical Complications of Chemotherapy and Patient-Reported Outcomes After Immediate Breast Reconstruction.” JAMA Surgery, September 2021. Vol. 156, Issue 9, p. 847–855. doi:10.1001/jamasurg.2021.2239

נושאים קשורים:  סרטן שד,  מחקרים,  שחזור שד,  כימותרפיה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות