עדכונים בפסוריאזיס בחסות חברת Lilly 07.11.2021

ixekizumab לעומת secukinumab כטיפול לפסוריאזיס ב"עולם האמיתי"

במחקר הודגם כי למטופלים המקבלים ixekizumab יש סיכוי גבוה יותר להתמדה בטיפול ושיעור נמוך יותר של הפסקת טיפול לעומת מטופלים המקבלים secukinumab

נכון להיום חסרים נתונים בנוגע לדפוסי השימוש של מטופלים עם פסוריאזיס המשתמשים במעכבי IL-17A ב"עולם האמיתי". במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Journal of the American Academy of Dermatology חוקרים ביקשו להשוות את דפוסי הטיפול של מטופלים עם פסוריאזיס המקבלים ixekizumab וsecukinumab.

המחקר בוצע במתכונת רטרוספקטיבית ונכללו בו נתוני מטופלים עם פסוריאזיס בגילאי 18 שנים ומעלה שנלקחו ממאגר מידע ממוחשב בארצות הברית. החוקרים עשו שימוש באנליזות רב-משתניות על מנת לתקן את חוסר האחידות של מאפייני הבסיס של המטופלים בשתי הקבוצות.

התוצאים שנבדקו כללו בין היתר את סיכון להתמדה נמוכה בטיפול ( אשר הוגדרה כהפסקת טיפול של 60 ימים), הפסקת טיפול (שהוגדרה כהפסקה של 90 ימים ומעלה בטיפול) והסיכוי להחלפת טיפול.

במחקר הוכללו 645 מטופלים שקיבלו ixekizumab עם זמן מעקב של 13.7 חודשים ו-1152 מטופלים שקיבלו secukinumab עם זמן מעקב של 16.3 חודשים. במטופלים שקיבלו ixekizumab הודגם שיעור התמדה גבוה יותר לעומת מטופלים שקיבלו secukinumab. שיעור זה עמד על 54.8% לעומת 45.1% בלבד בקבוצת הsecukinumab. שיעור הפסקת הטיפול בקבוצת הixekizumab היה נמוך מאשר בקבוצת הsecukinumab ועמד על 37.8% לעומת 47.5%, (p<0.001). אנליזה רב-משתנית הדגימה כי במשתמשי ה-ixekizumab ישנו סיכון נמוך יותר ב-18% הן להתמדה נמוכה בטיפול והן להפסקת טיפול מאשר במשתמשי ה-secukinumab. הסיכוי להתמדה בטיפול בקבוצת ה-ixekizumab היה גבוה ב-31% מאשר בקבוצת הsecukinumab. הסיכון להחלפת טיפול היה דומה בשתי הקבוצות.

במחקר הודגם כי במשתמשי ixekizumab לעומת secukinumab עם פסוריאזיס בעולם האמיתי יש סיכוי גבוה יותר להתמדה הטיפול וסיכון ושיעור נמוך יותר של הפסקת טיפול.

מקור: 

Blauvelt, A. et al. (2020) JAAD. doi.org/10.1016/j.jaad.2019.11.015

Taltz Indications:

Plaque psoriasis:

Taltz is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy.

Psoriatic arthritis:

Taltz, alone or in combination with methotrexate, is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapies.

Axial spondyloarthritis:

Ankylosing spondylitis (radiographic axial spondyloarthritis) - Taltz is indicated for the treatment of adult patients with active ankylosing spondylitis who have responded inadequately to conventional therapy.

Non-radiographic axial spondyloarthritis - Taltz is indicated for the treatment of adult patients with active non-radiographic axial spondyloarthritis with objective signs of inflammation as indicated by elevated C-reactive protein (CRP) and magnetic resonance imaging (MRI) who have responded inadequately to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא המופיע באתר משרד הבריאות*

PP-IX-IL-0452

נושאים קשורים:  עדכונים בפסוריאזיס בחסות חברת Lilly,  איקסקיזומאב,  סקוקינומאב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך