פרכוסים ביילודים 21.11.2021

חומרת פרכוסים ביילודים כתוצאה מדימום גולגולתי והתגובה לטיפול

במחקר אופיין דימום תוך גולגולתי כאטיולוגיה לפרכוסים בתינוקות שנולדו בזמן ובפגים

תינוק בפגיה (אילוסטרציה)
תינוק בפגיה (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי היתה לאפיין דימום תוך גולגולתי כאטיולוגיה לפרכוסים בתינוקות שנולדו בזמן ובפגים. עבור תינוקות שנולדו בזמן, ביקשו החוקרים להשוות את חומרת הפרכוסים ואת התגובות לטיפול בין מוקד דימום אחד ודימום רב-מוקדי. כמו כן, השוו החוקרים את שיעורי האנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית עם וללא דמם תוך גולגולתי.

במסגרת המחקר בחנו החוקרים 113 ילודים אשר חוו פרכוסים בשל דמם תוך גולגולתי ו-201 תינוקות אשר נולדו בזמן וסבלו הפרכוסים המיוחסים לאנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית. במחקר כללו החוקרים עוקבה של תינוקות אשר אובחנו קלינית ואלקטרוגרפית או אלקטרוגרפית בלבד עם פרכוסים ונכללו ברשם הרב-מרכזי Neonatal Seizure Registry. לאחר מכן השוו החוקרים את חומרת הפרכוסים והתגובה לטיפול בקרב תינוקות עם דמם תוך גולגולתי מסובך שהוגדר כרב מוקדי, לעומת מוקד דמם יחיד וכן אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית, עם וללא דמם תוך גולגולתי.

תוצאות המחקר הדגימו כי דמם תוך גולגולתי היה אטיולוגיה שכיחה יותר בקרב ילודים שנולדו טרם הזמן בהשוואה לתינוקות שנולדו בזמן (27% לעומת 10%, p<0.001O). עוד נמצא כי רוב התינוקות חוו פרכוסים תת-קליניים (74%) ולא הציגו תגובה מלאה לטיפול נוגד פרכוסים ראשוני (68%).

בקרב פגים, נמצא כי דמם תוך גולגולתי רב-מוקדי היה קשור יותר לפרכוסים תת-קליניים בהשוואה לדמם תוך גולגולתי במוקד אחד (93% לעומת 66%, p=0.05). כמו כן, נמצא שבקרב פגים, דמם תוך גולגולתי רב מוקדי היה קשור לתגובה לא מלאה לטיפול נוגד הפרכוסים הראשוני (100% לעומת 66%, p=0.02). עוד מצאו החוקרים כי סטטוס אפילפטיקוס היה שכיח יותר בקרב מטופלים עם אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית עם דמם תוך גולגולתי בהשוואה לאלה ללא דמם תוך גולגולתי (38% לעומת 17%, p=0.05).

מחקר זה מדגים כי בקרב פגים עם דמם תוך גולגולתי מסובך היו פרכוסים חמורים יותר ותגובות פחות טובות לטיפול. מידע זה תומך בהשגחה באמצעות וידאו אלקטרואנצפלוגרפי רציף על מנת לאתר באופן מדויק פרכוסים. כמו כן, יש לנקוט בטיפול רב שלבי הכולל שימוש במספר תרופות נוגדות פרכוסים, בפרט במקרים של דמם תוך חדרי פרנכימטי בדרגה גבוהה ובמקרים של דמם תוך גולגולתי מסובך.

מקור:

Herzberg E. et al. The Journal of Pediatrics (2021). https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2021.11.012

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרכוסים,  EEG,  דמם תוך גולגולתי,  אנצפלופתיה
תגובות