גליובלסטומה 22.11.2021

האם רדיותרפיית פרוטונים בטוחה יותר מ-IMRT לטיפול בגליובלסטומה?

במחקר נבדק האם רדיותרפיה בהקרנת פרוטונים מאריכה את משך הזמן עד להופעת כשל קוגניטיבי בחולים עם אבחנה חדשה של גליובלסטומה בהשוואה לטיפול בקרינה מייננת IMRT

גליובלסטומה ב-MRI

מחקר שפורסם בכתב העת Neuro-Oncology נערך במטרה לקבוע האם רדיותרפיה באמצעות הקרנת פרוטונים (PT) מביאה להארכת משך הזמן עד להופעת כשל קוגניטיבי בקרב חולים עם אבחנה חדשה של גליובלסטומה (GBM), בהשוואה לטיפול באמצעות קרינה מייננת בעלת עוצמה מאופננת (IMRT).

במסגרת המחקר המטופלים הוקצו באקראי ובאופן בלתי סמוי לטיפול באמצעות PT או IMRT. נקודת הסיום העיקרית הייתה משך הזמן עד לכישלון קוגניטיבי. נקודות סיום משניות היו ההישרדות הכוללת (OS), הישרדות ללא התקדמות תוך גולגולתית (PFS), רעילות ותוצאים על פי דיווח של המטופלים (PROs).

למחקר נרשמו 90 חולים ו-67 היו ניתנים להערכה, עם משך מעקב חציוני של 48.7 חודשים (טווח 7.1-66.7). לא נמצא הבדל משמעותי בין זרועות הטיפול מבחינת הזמן שנמשך עד להופעת כשל קוגניטיבי (יחס סיכונים [HR]: 0.88, רווח בר-סמך 95%: 0.45-1.75; P = 0.74).  הקרנת פרוטונים היתה קשורה לשיעור נמוך יותר של עייפות (24% לעומת 58%, P = 0.05), ללא הבדלים מובהקים נוספים ב-PROs לאחר שישה חודשים.

לא נמצא הבדל ב-PFS (יחס סיכונים: 0.74, 0.44-1.23; P = 0.24) או בהישרדות הכוללת (יחס סיכונים: 0.86, 0.49-1.50; P = 0.60).

עם זאת, שימוש ב-PT הביא באופן מובהק להפחתה של מנת הקרינה ברוב המוחלט של המבנים שנותחו. בנוסף, המספר הממוצע של אירועי רעילות בדרגה 2 ומעלה היה גבוה באופן מובהק בקרב החולים שטופלו באמצעות IMRT (ממוצע 1.15, טווח 0-6) בהשוואה לאלה שטופלו בעזרת PT (ממוצע 0.35, טווח 0-3; P = 0.02).

לסיכום, בניסוי שלב II, רדיותרפיה באמצעות קרינת פרוטונים לא נקשרה להארכת משך הזמן עד להופעת כשל קוגניטיבי, אך הביאה לירידה ברעילות ובעייפות המדווחת של המטופל. יש צורך בניסויים אקראיים גדולים יותר על מנת לקבוע את הפוטנציאל הטיפולי של PT, שיבחנו את ההשפעה של העלאת מינון במסגרת טיפול בגליובלסטומה ואת השימור הקוגניטיבי בחולים עם גליומות בדרגה נמוכה יותר עם משך הישרדות ארוך יותר.

מקור:

Brown, PD et al. Neuro-Oncolpgy. 2021 Aug 2;23(8):1337-1347. doi: 10.1093/neuonc/noab040

נושאים קשורים:  גליובלסטומה,  הקרנת פרוטונים,  רעילות,  עייפות,  מינון,  קוגניציה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו