אי ספיקת לב 24.11.2021

צרכים הקשורים לטיפול הפליאטיבי בחולים עם אי ספיקת לב מתקדמת

חוקרים זיהו מספר כלים בעלי רמות תיקוף שונות, המתייחסים לטיפול הפליאטיבי בחולים עם אי ספיקת לב כרונית

ידוע כי התערבויות בתחום הטיפול הפליאטיבי אינן משולבת בצורה נרחבת כחלק מהטיפול באי ספיקת לב כרונית, שכן ההכרה בצרכים הקשורים לטיפול כזה נתפסת כמאתגרת. ישנו צורך בכלים מתאימים שיכולים להקל על אנשי מקצוע בתחום הבריאות לזהות חולים עם אי ספיקת לב כרונית מתקדמת, שיש להם צורך בטיפול פליאטיבי. מטרת החוקרים הייתה לזהות כלים שכאלו.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית במסגרתה אספו ותיארו עדויות שיכולות לסייע לפיתוח, הערכה, שימושיות ויישום של כלים מתאימים. הם ביצעו חיפושים ממוחשבים במטרה לזהות התייחסויות לכלים כאלו, בפרסומים במאגרי המידע MEDLINE, CINAHL ו-EMBASE, עד יוני 2019. בנוסף, ביצעו גם חיפוש ידני בחיפוש אחר אזכורים וציטוטים. לאחר מכן, בהתבסס על כלים שזיהו, ערכו חיפוש ממוחשב נוסף עד לספטמבר 2019, על מנת לבדוק אם נכללו כל הראיות בנוגע לכלים הנ"ל, בהקשר של אי ספיקת לב כרונית.

החוקרים מצאו בסך הכל 19 מחקרים שתיארו סך של 7 כלים. הם דיווחו כי היה מגוון בין הכלים במטרה לשמה נועדו, בסוג אוכלוסיית היעד ובמאפיינים. כמו כן, נמצא כי הכלים עברו תיקוף במידה מוגבלת בכל הנוגע לאי ספיקת לב כרונית והטיפול הפליאטיבי הנלווה. החוקרים דיווחו כי אנשי מקצוע שונים בתחום הבריאות יישמו את הכלים במסגרות שונות, בחלקים שונים של הטיפול. לבסוף, נמצא כי ההסבר וההנחיות הנוגעות לאופן שבו יש ליישם את הכלי היו רלוונטיים, אך ייתכן שלא מספיק על מנת ליישם אותו בפועל. זאת ועוד, נמצא כי הצרכים הקשורים לטיפול הרוחני נתפסו כקשים להערכה.

החוקרים זיהו שבעה כלים בעלי רמות תיקוף שונות, המתייחסים לטיפול פליאטיבי באי ספיקת לב כרונית.

מקור: 

Ament, S. et al. Palliative Medicine 2021; 35(1); 45-58. https://doi.org/10.1177/0269216320963941

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות