Covid-19 24.11.2021

הבנה והתמודדות עם אתגרים בתכנון הטיפול המתקדם במגיפת הקורונה

חוקרים סבורים כי יש להתאים את הטיפול הפליאטיבי באופן אינדיבידואלי למטופל, יחד עם תכנון איכותי

ידוע כי טיפול פליאטיבי על ידי מומחה ממלא תפקיד חשוב בתכנון הטיפול המתקדם ב-COVID-19. עם זאת, אין מספיק ידע על האתגרים המלווים את תכנון הטיפול בהקשר זה, או על השינויים ששירותים אלה עברו על מנת להתאים את עצמם.

מטרת החוקרים הייתה לתאר את האתגרים שחווים שירותי רפואה פליאטיבית מומחים בבריטניה, בכל הנוגע לתכנון של הטיפול המתקדם במהלך מגפת COVID-19 ואת השינויים שנעשו בהם. לשם כך, החוקרים ערכו שאלון סקר בקרב שירותי הרפואה הפליאטיבית העוסק בתגובה למגפת COVID-19. על התשובות הסגורות דיווחו באופן תיאורי. לאחר מכן, ערכו אנליזה של התשובות הפתוחות בגישה של חלוקה לנושאים, על ידי המודל הסוציו-אקולוגי, זאת על מנת להבין את האתגרים הרלוונטיים.

בסך הכל השיבו על הסקר 277 שירותי רפואה פליאטיבית. החוקרים דיווחו כי 38% מהשירותים תכננו את הטיפול המתקדם באופן ישיר ו-59% סיפקו יותר תמיכה לאחרים. הם מצאו כי חלק מהאתגרים בתכנון הטיפול היו קיימים עוד מלפני המגפה, בעוד שאחרים היו ספציפיים או החריפו במהלך מגפת COVID-19. כמו כן, נמצא כי האתגרים התחלקו לשישה נושאים עיקריים: קבלת החלטות מורכבת בצל מחלה זיהומית חדשה, שמירה על גישה מותאמת אישית, קשיי תקשורת הספציפיים ל-COVID-19, עומס עבודה ולחץ, שיתוף מידע והקשר לאומי של פחד וחוסר וודאות. לבסוף, החוקרים דיווחו על שני נושאים שהדגימו שינויים שנערכו בתמיכה: התאמה של תהליכים מקומיים והתאמה של סטרוקטורות מקומיות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אנשי מקצוע וספקים של שירותי בריאות, צריכים להבטיח שתכנון הטיפול מראש יהיה אינדיווידואלי ומותאם לערכים, סדרי העדיפויות וההקשר האתני/תרבותי/דתי של כל אדם. הם סבורים כי קובעי המדיניות צריכים לשקול כיצד ניתן לאפשר תכנון איכותי של הטיפול המתקדם, כחלק מהרפואה הסטנדרטית לקראת גלי מגיפה עתידיים. כדי להקל על כל הנ"ל, החוקרים מעלים מספר נושאים שיש לשקול כחלק מהמודל הסוציו-אקולוגי.

מקור: 

Bradshaw, A. et al. Palliative Medicine 2021; 35(7); 1225-1237. https://doi.org/10.1177/02692163211017387

נושאים קשורים:  Covid-19,  טיפול פליאטיבי,  מגיפת הקורונה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו