תסמונת כאב אזורי מורכב 28.11.2021

מחסור בהנחיות טיפוליות מסודרות לטיפול בתסמונת כאב אזורי מורכב בילדים

במחקר שבוצע על ילדים שאובחנו עם CRPS - תסמונת הכאב האזורי המורכב - נמצאה אי אחידות בתרופות שניתנו למטופלים ושוני טיפולי רב בין המקרים

כאב בילדים. אילוסטרציה

במחקר שפורסם בכתב העת Pain החוקרים תיארו את השיעור המינימלי של תסמונת הכאב האזורי המורכב (CRPS: complex regional pain syndrome) בילדים וכן את המאפיינים הקליניים וההמלצות הטיפוליות לתסמונת כפי שניתנו על ידי רופאי ילדים ורופאי כאב בקנדה.

החוקרים סקרו מקרים חדשים של CRPS בטווח הגילאים שבין שנתיים ועד ל-18 שנים, אשר דווחו ל-Canadian Paediatric Surveillance Program בתקופה שבין ספטמבר 2017 לאוגוסט 2019. המידע כלל שאלונים מפורטים עעל המקרים. החוקרים ביצעו ניתוח תיאור, והעריכו את השיעור השנתי של CRPS בקבוצות לפי מין וגיל.

בסך הכל דווחו 198 מקרים של התסמונת, מתוכם 168 (84.8%) תאמו לדרישות המחקר. השיעור המינימלי של CRPS בקנדה הוערך כ-1.14/100,000 ילדים בשנה [רווח בר-סמך של 95% (CI) 0.93-1.35/100,000]. נמצא כי השיעור היה גבוה יותר בקרב ילדות עד גיל 12 (3.10, 2.76-3.44/100,000CI). הגיל הממוצע באבחנה של התסמונת היה 12.2 שנים (SD = 2.4), כאשר הזמן הממוצע לאבחון, מתחילת התסמינים ועד שניתנה האבחנה, עמד על 5.6 חודשים (SD = 9.9). ב-19.6% מהמקרים לא היה ידוע על אירוע מזיק כלשהו שהוביל לתסמונת.

מעורבת של גפה תחתונה נמצאה במרבית המקרים (79.8%). התרופות שניתנו בשיעור הגבוה ביותר היו נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) (82.7%) ואצטמינופן (Paracetamol) (66.0%). התרופות שניתנו בשיעור נמוך יותר היו תרופות נוגדות פרכוסים (52.3%) ונוגדי דיכאון (32.0%).

ההפניה שניתנה בשיעור הגבוה ביותר היתה לפיזיותרפיה (83.3%) ולמרפאות כאב רב תחומיות (72.6%). החמרה של הכאב הובילה לפרישה מהטיפול במספר מקרים (5.3%). חינוך לכאב (Pain education) הומלץ רק ב-65.6% מהמקרים.

החוקרים מסכמים כי קיים מחסור בהנחיות טיפוליות לתסמונת, אשר מתבטא בשוני טיפולי רב בין המקרים. לשם כך, יש צורך במידע אמפירי אשר יבסס את הטיפול ב-CRPS בילדים. מידע שכזה יסייע בבניית הנחיות טיפוליות מוסכמות לתסמונת.

מקור:

Baerg, K., Tupper, S. M., Chu, L. M., Cooke, N., Dick, B. D., Doré-Bergeron, M.-J., Findlay, S., Ingelmo, P. M., Lamontagne, C., Mesaroli, G., Oberlander, T. F., Poolacherla, R., Spencer, A. O., Stinson, J., & Finley, G. A. (2021). Canadian surveillance study of Complex Regional pain syndrome in children. Pain, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002482

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת הכאב האזורי המורכב,  שיכוך כאב,  פיזיותרפיה
תגובות