סוכרת 01.12.2021

האם לפפטידים נטריורטיים יש תפקיד במניעת סוכרת סוג 2?

במחקר שהתפרסם ב-Diabetes Care נמצא קשר הפוך בין ריכוז של פפטידים נטריורטיים לבין התפתחות סוכרת סוג 2, על אף העלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם

בדיקת NT-proBNP. אילוסטרציה

ריכוזם של פפטידים נטריורטיים (Natriuretic Peptide - NP) מוגבר במחלות לב וכלי דם (Cardiovascular Disease - CVD), אך קשור גם לסיכון נמוך לפתח סוכרת. החוקרים בחנו את הקשר בין NP מסוג N-terminal pro-B (NT-proBNP) ו-midregional proatrialי(MR-proANP) לבין היארעות של סוכרת סוג 2, עם ריבוד לפי הימצאות CVD.

החוקרים כללו 45,477 נבדקים עם מדידות של NT-proBNP ו-11,537 נבדקים עם מדידות של MR-proANP מתוך מאגר BiomarCaREי(Biomarkers for Cardiovascular Risk Assessment in Europe). מתוך הנבדקים עם מדידות של NT-proBNP,י1,707 פיתחו סוכרת סוג 2 במהלך 6.5 שנות מעקב חציוניות, ומהם 209 סבלו מראש מ-CVD. מתוך הנבדקים עם מדידות של MR-proANP,י 857 פיתחו סוכרת סוג 2 על פני 13.8 שנות מעקב חציוניות, מהם 106 סבלו כבר מ-CVD. החוקרים העריכו את הקשרים בעזרת מודלים של רגרסיה על שם COX.

תוצאות המחקר הדגימו כי שני סוגי ה-NP קשורים באופן הפוך להתפתחות סוכרת סוג 2 (NT-proBNT: יחס סיכונים של 0.84 עבור כל עלייה של סטיית תקן אחת של NP log; רווח בר-סמך של 95%; 0.79-0.89, MR-proANP: יחס סיכונים של 0.77 עבור כל עלייה של סטיית תקן אחת של NP log; רווח בר-סמך של 95%; 0.71-0.83).

הקשר ההופכי בין NT-proBNP לבין התפתחות סוכרת סוג 2 נמצא מובהק עבור נבדקים ללא CVD בהשוואה לאלה עם CVD (יחס סיכונים של 0.81 עבור כל עלייה של סטיית תקן אחת של NP log; רווח בר-סמך של 95%; 0.76-0.86, לעומת 1.04; רווח בר-סמך של 95%; 0.9-1.19; p=0.001).

לא נמצא הבדל מובהק בקשר בין MR-proANP לבין התפתחות סוכרת סוג 2 בהשוואה בין אנשים עם וללא CVD (יחס סיכונים של 0.75 עבור כל עלייה של סטיית תקן אחת של NP log; רווח בר-סמך של 95%; 0.69-0.82, לעומת 0.81; רווח בר-סמך של 95%; 0.66-0.99; p=0.236).

מסקנת החוקרים היתה כי NT-proBNP ו-MR-proANP קשורים שניהם בקשר הפוך להתפתחות סוכרת סוג 2. עם זאת, הקשר ההופכי בין NT-proBNP מופרע על ידי רקע של CVD. החוקרים מסיקים כי יש לבחון עוד את תוצאות המחקר ולברר את המנגנון הביולוגי האחראי לכך.

מקור:

Chaterina Sujana, et al. (2021) “Natriuretic Peptides and Risk of Type 2 Diabetes: Results From the Biomarkers for Cardiovascular Risk Assessment in Europe (BiomarCaRE) Consortium.” Diabetes Care, November 2021. Vol. 44, Issue 11, p. 2527-2535. DOI: 10.2337/dc21-0811

נושאים קשורים:  פפטידים נטריורטיים,  סוכרת סוג 2,  מחלות לב וכלי דם,  מחקרים
תגובות