מלנומה 02.12.2021

סרטן עור מסוג מלנומה ופערי ההישרדות בין המינים

במחקר נמצאו הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים בהישרדות לאחר אבחנה של מלנומה

החוקרים ביקשו לבחון את ההבדל בהישרדות של חולי מלנומה, לפי שלב המחלה והמין שלהם, זאת על ידי שימוש במדדי הישרדות נטו. החוקרים הציגו את המדדים הן ברמת הפרט והן ברמת האוכלוסיה.

החוקרים התאימו מודלים גמישים של פרמטרים על מנת להעריך את תוחלת החיים של 104,938 נבדקים עם אבחנה של סרטן עור מסוג מלנומה, בין השנים 2000-2017. הם השתמשו באנליזה תקופתית על מנת לערוך ניבוי טוב יותר לחולים שאובחנו זה עתה, בעוד כי חוסר במידע לגבי שלב המחלה יוחס ל-9,918 חולים. החוקרים הקצו את ההישרדות היחסית בקבוצת הנשים לנבדקים גברים, על מנת להדגים את פערי ההישרדות בין המינים.

החוקרים מצאו כי בגיל 60, גברים עם אבחנה של מלנומה מקומית מאבדים בממוצע 4.99 שנות חיים בהשוואה לאוכלוסיה הכללית, בעוד הנשים מאבדות 4.79 שנים. עובדה זו מוכיחה את השונות בין המינים בהקשר לתמותה הצפויה.

כמו כן, נמצא כי בשנת 2017, גברים איבדו 3,545 שנות חיים יותר מנשים, כאשר ניתן היה לשמר 1,931 שנות חיים, אם היו מנטרלים את הבדלי המין בהישרדות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנם הבדלים משמעותיים בהישרדות בין תת קבוצות שונות באוכלוסיה לאחר אבחנה של מלנומה. הם סבורים כי לנשים פרוגנוזה טובה יותר בכל הגילאים ובכל שלבי המחלה. עם זאת, ישנו צורך במחקר נוסף על מנת להבין טוב יותר את המנגנונים מאחורי הבדלים אלה.

מקור:

Smith, A. J. et al. British Journal of Cancer 2021; 124; 671-677. https://doi.org/10.1038/s41416-020-01144-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  הישרדות,  מלנומה,  מין
תגובות